Zatímco v loňském roce počítala města investice v řádech desítek milionů korun, letos to budou spíše jen miliony a do značné míry budou závislé na dotačních pomocích.

Prachatičtí v roce 2011 opravili hned tři ulice, a to především díky úsporám vzniklým při výběrových řízení za zhruba 14 milionů korun. Letos mají v plánu „jen“ ulici Rumpálovu. O náročnosti schválené investice svědčí i rozpočtem určených šestnáct milionů korun do jediné ulice. Ale nemusí to být částka konečná. Jak uvedl starosta Martin Malý, Plánovaná sanace svahu a opravy obvodových zídek nad ním bude finančně náročná. „Předpokládáme, že začátek rekonstrukce bude nejspíše až v letním období. V této souvislosti dojde i na opravu oplocení Základní školy ve Vodňanské ulici a zdi navazujících pozemků, které jsme získali bezúplatným převodem od jejich vlastníků. Je možné, že s ohledem na předpokládané zvýšení nákladů na rekonstrukci právě kvůli statickému zajištění, budeme zakázku rozdělovat do dvou etap. Každopádně platí, že rekonstrukce Rumpálovy ulice je v rozpočtu pro letošní rok, budeme ji dělat, jen v tuto chvíli nemohu říct, v jakém rozsahu,“ dodal Malý.

V plánu tak zvaně pod čarou mají Prachatičtí celou řadu dalších investic, které jsou ovšem závislé na získání dotačních prostředků. „Zmínit mohu akci v bývalých horních kasárnách. Tady se dokončuje projektová dokumentace a budeme podávat žádost do programu revitalizace kasáren. Pokud uspějeme, čeká nás rekonstrukce komunikací a chodníků v kasárnách, tedy ulice Kasárenská, Rožmberská a Slunečná,“ upřesnil prachatický starosta.
Další investice podmiňuje uznání a přidělením dotace na zmiňované zateplení objektů v Národní ulici ve výši pěti milionů korun. „Momentálně je oněch pět milionů korun, což je výše dotace, vázaných v rámci prostředků Městské správy domů a bytů na akci Národní ulice, pokud by dotace nevyšla. V opačném případě bude možno uvolnit je do oprav bytového fondu. Kam konkrétně, zatím není určeno, ale například se to může týkat právě domu v ulici SNP, případně dalších objektů. Záležet bude na rozhodnutí zastupitelů,“ zdůraznil Malý.

Volarští plánují pro letošek tři investiční akce. Nejzásadnější bude zateplení a výměna oken v základní škole, na které je počítáno se zhruba deseti miliony korun. Další prostředky vynaloží na opravu Chlumského rybníka a revitalizaci sběrného dvora. Je ale třeba připomenout, že valnou většinu nákladů na tyto akce kryjí Volarští z dotací.

Finanční možnosti nedovolí se příliš rozmáchnout ani ve Vimperku. Tady sice na investice v letošním roce pamatuje rozpočet částkou 23 milionů korun, ale 19 milionů půjde na úhradu akcí, které už jsou vesměs hotovy z loňského roku.

Ačkoli schválení rozpočtu netolické zastupitele teprve čeká, už nyní je zřejmé, že do velkých akcí město letos investovat nebude. Jak potvrdil netolický starosta Oldřich Petrášek, bude se muset šetřit. Peníze poputují především na nutné vlastní podíly k získaným dotacím. Vybudovat by se tak v letošním roce mělo veřejné osvětlení na Valše, nebo opravit kaplička Panny Marie na Pekle.