„Novelizovaná vyhláška omezuje občany města v šíření reprodukované hudby na veřejná prostranství, což je jediné místo, kde můžeme takovou činnost vyhláškou regulovat. Jednalo se hlavně o situace, kdy někteří občané ze svých bytů pouští hudbu ven. Měli jsme i případy, kdy si dali do oken reproduktory a seděli venku na lavičkách a poslouchali hudbu,” zdůraznil Petrášek. Další chování, které by vyhláška měla řešit, je situace, kdy zejména mladí přijedou autem například k parku nebo k jinému místu, kde jsou lavičky určené k odpočinku, otevřou dveře a okna a naplno pustí hudbu z auta. „I to chceme omezit. Není ani v zájmu města, abychom tu měli veřejné produkce provozované jednotlivými občany,” dodal starosta.

Změnou vyhlášky o veřejném pořádku ve Vimperku se sice zastupitelé snažili zatrhnout soukromé hudební produkce na veřejném prostranství, není ji možné ale uplatnit vždy.

Fakt, že si někdo pustí nahlas hudbu z rodinného domku, která obtěžuje sousedy či procházející turisty a obyvatele, lze posuzovat jako porušení vyhlášky jen v tom případě, že hluk přesahuje až na chodník nebo ulici.

Připustil to i starosta Vimperku Bohumil Petrášek. „Pokud je hluk nadměrný, pak to tak určitě lze chápat.” Dalším problémem je však vymezení toho, co ještě hlasité není, a co už odporuje městské vyhlášce.

„Po konzultaci s odborníky na vyhlášky jsme museli vypustit slovo nadměrný, protože je to těžko uchopitelný termín. Nicméně i městská policie bude následně posuzovat, zda hudba skutečně obtěžuje,” ubezpečil starosta Petrášek.

Podle něho problém, který chtěli novelou vyhlášky řešit, se ale tolik netýká sídliště, nebo lokalit s rodinnými domy. „Problémy jsme měli v Pivovarské a Kostelní ulici a obdobně i v Pasovské ulici, kde byli hlukem obtěžováni nejen místní obyvatelé, ale také návštěvníci našeho města,” vysvětlil.
Za rok a půl, odkdy platila vyhláška v původním znění, byl podle starosty Petráška hluk jedinou záležitostí, kterou bylo potřeba poupravit. „Pokud se týká jiných hlučných činností, za dobu existence vyhlášky se projevilo, že omezení práce se sekačkami nebo motorovými či elektrickými pilami obyvatelé města přijali a nikdo podobnou činnost nevykonává v době, kdy jí vyhláška zakazuje.