Oproti jiným obcím si připlácí hlavně z toho důvodu, že vodohospodářský majetek tady vlastní Jihočeský vodárenský svaz. Jak poznamenal starosta Radek Rypota, ten vybírá vysoké nájemné od ČEVAKu, který v obci vodovod a kanalizaci provozuje. „Všechny tyto skutečnosti se tak samozřejmě do ceny promítají,” vyjádřil se starosta. Upřesnil, že existuje možnost vodohospodářský majetek od Svazu vyjmout. Cena by se tak v případě úpravy nájemného mohla snížit. To by ale pro Němčické znamenalo riziko. Pokud by se na síti vyskytla rozsáhlá porucha nebo pokud by musela být část sítě obnovena, museli by místní vše hradit z rozpočtu. „A to může být citelný zásah do obecních financí,” upozornil Rypota. Obci by se totiž s majetkem nevrátilo v minulosti vybrané nájemné. V případě převzetí vodovodní infrastruktury by se tak musel okamžitě tvořit fond oprav a obnovy vodohospodářského majetku. A ten tvoří právě nájemné. „Současně bychom museli dohodnout smlouvu a především kalkulaci vodného s vybraným provozovatelem,” mluvil o postupu němčický starosta. Vedení obce jedná o možnostech, jak by se cena vodného mohla snížit. Dnes za vodné obyvatelé platí 57,56 korun, za stočné pak 36,45 korun. Než se tak současný stav vyřeší, obyvatelé se musejí spokojit alespoň s mírnější kompenzací. „Obec jim částečně dotuje likvidaci odpadů,” uzavřel Rypota.