Nejstarší dochovaný písemný doklad pochází z druhé poloviny 19. století, kdy v jednom novinovém článku najdeme: „Ve Školní ulici ne pro vlastní potřebu, nýbrž pro místní pověst, že zde Jan Žižka z Trocnova školu zdejší navštěvoval.” Po dvacetileté přestávce zase najdeme výklad, který uvádí, že v domě někdy bydlel M. J. Hus. Prý tam v jedné komoře bývalo jeho jméno do samého vápna vyškrábané.

Přesné uvedení čísla popisného však schází a došlo také ke spojení dvou domů – školy a domu sousedního. Na další zmínku bylo opět nutné počkat celé desetiletí. V roce 1891 se dočteme, že: „Dům čp. 70 v ulici Školní nedaleko reálného gymnasia. O tom se praví, že býval obydlím Jana Žižky, když na zdejší škole byl. Opět se opakuje chyba v čísle popisném. Stejný autor pak v roce 1905 změnil názor a uvedl: „V Prachaticích ukazují dodnes dům, ve kterém prý Jan Žižka bydlel a kde s Husem se scházíval.”

Starší gotický dům byl přestavěn na renesanční někdy v 16. století. Přesné datum této změny však neznáme, jsou uváděna dvě data. Starší autoři přestavbu datují do let 1540 až 1557, poslední průzkumy říkají, že se tak stalo v roce 1555.

V roce 1909 malby restauroval malíř Hans Lukesch z Vídně. V roce 1913 se opět objevuje starší zpráva, že: „Dům č. p. 70 na rohu Školní a Děkanské ulice známý pod jménem Husův, poněvadž podle pověsti a podle zabíleného nápisu na stěně jednoho pokojíku. V této jizbě bydlil Jan Hus leta panie 13.. zde zůstával.” Opět se ale chybně uvádí číslo popisné.

Teprve v roce 1924 se poprvé uvádí správné číslo domu a v českém průvodci čteme: „Tam, kde Věžní ulice ústí do Školní, na pravém rohu nároží stojí dům čp. 71, v němž se praví, že býval obydlím Jana Žižky, když chodil do zdejší školy. Hojně se udržuje označení Husův dům, snad proto, že zde asi Hus pobýval u svého přítele Žižky.”

Pohlednice Prachatic z 20. let 20. století uvádí popis „Žižkův dům, avšak jiná a mladší uvádí: Prachatice – obydlí Husovo.

V období let první republiky byl stav tohoto domu velmi špatný. Při jednání na Okresním úřadu v Prachaticích dne 15. března 1937 bylo usneseno, že nutno zachránit před spadnutím dům ve Školní ulici. K naplnění tohoto usnesení již však nedošlo, protože v roce 1938 bylo město obsazeno německou armádou. V roce 1947 byl dosavadní název Školní ulice nahrazen novým názvem Husova ulice podle polohy Husova domu.

I po ukončení druhé světové války dům nadále chátral. V roce 1950 MNV Prachatice nechal očistit dřevěný strop od nánosů vápna a provést jeho opravu. Při této příležitosti byly nalezeny v jedné místnosti v prvním patře malby, které v srpnu 1950 konzervoval akademický malíř František Fušer z Prahy.

Teprve v roce 1965 bylo přistoupeno ke generální opravě objektu. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1966, kdy došlo ke zpevnění stavby. Celkové náklady činily tři sta tisíc korun. Po dokončení prací se do objektu nastěhovala knihovna a od té doby stále dům slouží právě pro její potřeby.

PhDr. Václav Starý