Dům byl postaven v roce 1557. Již od 19. století se v odborné historické literatuře uvádělo, že zde sídlila „literátská škola”. Novější archivní výzkumy zjistily, že nejstarší písemný doklad o jeho existenci se zachoval z roku 1559, kdy byl jeho držitelem Jíra Heydl. Toto příjmení je také na fasádě domu. Jíra Heydl se podílel na solním obchodu a v roce 1570 měl právo odebírat týdně 20 prostic soli. Hovoří se o něm jako o zemřelém v roce 1580. Vdova Voršila Heydlová pak v domě v roce 1583 čepovala pivo.

K vdově se přiženil Štěpán ze Starých Prachatic, který byl koželuhem. V roce 1585 odebíral pouze deset prostic soli. V tomtéž roce měla ale vdova už sedmdesát let a její manžel pouze 35. Štěpán zemřel v roce 1590. V roce 1591 byl dům odhadnut na 164 kop grošů míšenských. Voršila zemřela o rok později a na základě odúmrtního práva připadl dům vrchnosti.

V roce 1591 byl pak dům prodán Melicharovi koželuhovi za 1200 kop kop grošů míšenských. V roce 1598 Melichar prodal dům Vavřinci Netolickému. Jeho prodejní cenu ale neznáme. V roce 1599 se uvádí také pod příjmením Vavřinec Beneš Netolický. Potomci této rodiny se odstěhovali do Prahy, kde v roce 1635 měšťan Nového města Pražského Jan Beneš prodal dům za 700 kop grošů míšenských Ambrožovi Soudkovi.

I později dům měnil majitele. V roce 1716 to byl pekař Mikuláš Pürger. V roce 1774 dům zakoupil Jan Stifter, který v něm provozoval pekařskou živnost. Rod držel dům až do roku 1887, kdy se jeho novými majiteli stali Jakub a Alois Winkelbauerovi a před koncem druhé světové války zde provozovali řeznické řemeslo. V roce 1929 byl dům restaurován Adolfem Jibstem z Českého Krumlova.

PhDr. VÁCLAV STARÝ