Václav Havel jako prezident České republiky navštívil Prachaticko hned dvakrát, a to dokonce v jednom roce. Stalo se tak před šestnácti lety. Pojďme si společně v krátkosti připomenout návštěvy Václava Havla na Prachaticku i některá jeho slova, jak je zaznamenaly tehdejší Listy Prachaticka. Poprvé přijel Václav Havel na Prachaticko 19. června 1995, když dvoudenní návštěvu Šumavy zakončil po setkání se starosty šumavských obcí na Kvildě a Horské Kvildě ve Vimperku. „I prezident, třebaže není v jeho kompetenci věci přímo řešit, má vědět, co kterou část země trápí a jak by se jí dalo pomoci,” upozornil tehdy starosty šumavských obcí Václav Havel na to, že smyslem jeho cesty není přinášet zázračná řešení. Už v té době starostové v souvislosti se složitou situací na Šumavě poukazovali na fakt, že peníze z podnikání mizí jinde než tam, kde vznikají, bují daňové úniky a vláda a Parlament ČR nejsou schopny s tím něco udělat. „To je problém celé země, nejenom Šumavy. Čelit tomu můžeme dvěma způsoby: prací na zlepšení morálního ovzduší ve společnosti a budováním lepších kontrolních mechanismů. Pravděpodobně máme velké díry v legislativě a vynalézavost těch, kdo zákony obcházejí, legislativní tvorbu předbíhá,” podotkl Václav Havel. Druhá návštěva Václava Havla na Prachaticku byla spojena s Husincem a s Husovými oslavami u příležitosti 580. výročí upálení Mistra Jana Husa necelý měsíc po jeho první cestě na Prachaticko. „Je obzvlášť důležité si uvědomit několik věcí, které podstatně v jakési podobě zaznívají z díla Husova. Především to, že pravda není informace. Pravda má svou mravní dimenzi a je něčím, za co ručíme,” řekl tehdy před zhruba dvěma tisícovkami účastníků slavností Václav Havel.