Zde se v rámci „Týdne mezi hasiči“ seznámily s vybavením, které je potřebné při hašení požáru, a jeden z členů zásahové jednotky, Karel Vávra st., jim přiblížil, co všechno hasič musí umět. Děti si zároveň vyslechly i pohádku „O Hasíkovi“a zkusily, jak se hasí „opravdový požár“.

Zdena Pecková