Starosta Vimperku Bohumil Petrášek nicméně připouští, že navrhne konkrétní jméno i to, že má v záloze dalšího adepta. Bude v lednu jmenován na zastupitelstvu nový vrchní strážník? Usnesení zní, že v lednu předložím návrh na řešení personální otázky vedení městské policie. Také jste řekl, že už máte konkrétní řešení. Zeptám se na konkrétní jméno. Bude novým vrchním strážníkem navržen Daniel Ziemba? V současnosti nebudu do médií sdělovat žádné konkrétní jméno. Jako první se je dozvědí až zastupitelé. Má tedy ten konkrétní uchazeč hotovy psychologické testy? Nemá, a to je právě ten krok, o kterém jsem na zastupitelstvu mluvil, že je potřeba udělat, aby mohl být nový vrchní strážník jmenován. Má Daniel Ziemba psychologické testy na pozici vrchního strážníka? Ze strážníků městské policie má psychotesty na vrchního strážníka pouze jeden, který se přihlásil do výběrového řízení. Ostatních jedenáct strážníků psychotesty na vrchního strážníka neabsolvovalo a neměl je ani bývalý vrchní strážník. Co nastane v případě, že váš kandidát dopadne u psychotestů stejně, nebo hůř, než jeden z účastníků výběrového řízení, který byl i podle výběrové komise nejlepším ze čtyř uchazečů výběrového řízení? Budete jej i přesto navrhovat na vrchního strážníka? Pokud by dopadl stejně nebo hůř, určitě jej navrhovat nebudu. Už předložil svou koncepci, kterou jste požadovali po uchazečích výběrového řízení? Zatím ne. Ale stane se tak do doby, než bude navržen ke jmenování. Kdo bude koncepci posuzovat, když byla ukončena činnost výběrové komise? Budeme ji posuzovat na radě města. Absolvování psychotestů byla podmínka daná radou nebo to vyplývá ze zákona? Psychotesty byly vyžádány na základě toho, že jsme chtěli, aby člověk, který povede městskou policii, splňoval určité psychologické požadavky. Je pravda, že psychotesty dělali i strážníci, kteří k městské policii nastupovali, ale ty byly zaměřeny pouze na funkci řadového strážníka. Je pouze jediný zájemce o post vrchního strážníka? Máme i dalšího žadatele mimo město Vimperk, mimo městskou policii, který má zájem o tuto práci a jeho psychotesty jsou výrazně lepší než u všech čtyřech uchazečů ve výběrovém řízení. Opět je tam jen problém s tím, že není splněn kvalifikační předpoklad, tedy že v současnosti není strážníkem městské policie. V podstatě se nejedná o to, že by novým vrchním strážníkem mohl být někdo ze strážníků, ale ve hře je další uchazeč. A ten se přihlásil po uzavření přihlášek do výběrového řízení. Trváte i nadále na psychotestech a bude je vykonávat stejná policejní psycholožka, jako v případě uchazečů výběrového řízení? Samozřejmě, abychom to mohli porovnat. Byl tedy z předchozích uchazečů někdo, kdo měl nejlepší výsledky psychotestů? Podle vyjádření policejní psycholožky všichni uchazeči vykazovali určitá rizika. Každý z nich má jiné riziko pro výkon funkce vrchního strážníka. Je pravdou, že jeden z uchazečů předložil nejucelenější koncepci a byl nejlepší u pohovoru. Kde skončily předložené koncepce? Jsou uloženy na radnici. Protože bylo ukončeno výběrové řízení, budou vyzváni, aby si všechny dokumenty převzali. Pokud je nebudou chtít, po dané lhůtě budou skartovány. Byly nějakým způsobem z předložených koncepcí mezitím čerpány náměty pro práci městské policie? Některé myšlenky z koncepcí využíváme. Ale dá se říci, že ne všechny byly nové a originální. Co se využívá, ale to jsme i věděli, bylo zaměřit práci městské policie do problémových lokalit, více se soustředit na problémové jedince a skupiny osob. Koncepce neobsahovaly žádné převratné změny v organizaci městské policie případně pokud se týká změny její organizace práce. Říkáte, že můžete vybírat ze dvou adeptů na vrchního strážníka. Co nastane v případě, že uspěje lépe ten, který není v současnosti strážníkem městské policie? Když říkáte, že nemáte peníze na rozšíření počtu strážníků, jak to chcete řešit? Budeme postupovat tak, že rada města schválí rozšíření o jedno místo, adept nastoupí na místo řadového strážníka, složí potřebné zkoušky a pak by mohl být teprve jmenován vrchním strážníkem. Ale v současnosti nemáme finanční problémy u městské policie, protože jeden ze strážníků je dlouhodobě nemocen, takže nečerpáme mzdové prostředky. Pak by nedošlo k navýšení nároku na finanční prostředky. K jejich navýšení nedojde ani v případě jmenování vrchního strážníka, protože funkční příplatek není od doby odvolání vrchního strážníka čerpán. Můžete říct pořadí kritérií, podle kterých budete nového vrchního strážníka vybírat, protože je evidentní, že kladete důraz na psychotesty? Významný prvek budou psychotesty, pak předložená koncepce a organizační a manažerské schopnosti. Jak je zjistíte? Ty vyjdou z psychotestů, které zahrnují dvě oblasti, psychické vlastnosti a schopnosti řízení. Kde máte například znalost místního prostředí? Ta vycházela z koncepce, ve které uchazeč projevil znalost místního prostředí. Ti čtyři žadatelé ve výběrovém řízení byli v tomto ohledu rovnocenní, protože všichni byli buď přímo z Vimperku, nebo z jeho nejbližšího okolí. A jak je to u dvou nových adeptů na vrchního strážníka? U nich tomu tak zcela není. Jeden z nich není ani z Vimperku, ani z nejbližšího okolí.