„Určitě si tohoto ocenění moc vážíme, je to pochvala za práci, kterou se zabýváme už dlouhá léta,“ komentovala ocenění ředitelka školy Dana Žílová, která certifikát „Férová škola“ převzala 17. října v Praze z rukou amerického velvyslance a zástupců pořadatelské organizace. Ocenění získala škola za vytváření prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého žáka, za plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života, za podporu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a za to, že dbá na dodržování lidských práv

„Do naší školy chodí v současné době čtyřiadvacet dětí, šest z nich je postižených. Jsme ale otevřeni i pro Romské děti a děti ze sociálně slabých rodin. Dbáme na to, aby se u nás mohl zapojit opravdu každý, jsme takovou školou pro všechny,“ vysvětlovala ředitelka školy Dana Žílová, která svou školu do soutěže sama přihlásila.

„Řekla jsem si, že je potřeba naši práci nějak prezentovat a když jsem na internetu zjistila, že je možnost školu přihlásit do této soutěže, zkusila jsem to. Samozřejmě kolem toho byla spousta práce, ale ta námaha se vyplatila,“ ujišťuje ředitelka, která kvůli svým žákům vystudovala spolu s další kolegyní speciální pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze, třetí učitelka stejnou specializaci dokončuje na Masarykově univerzitě v Brně.

„Kdybychom takové vzdělání neměly, nemohly bychom se těmito způsoby výuky zabývat. Přitom v Dubu je to opravdu dlouholetá záležitost. Zástupci Ligy lidských práv a odborná komise na základě splnění všech podmínek a po několika návštěvách přihlášených škol vybrali osm nejlepších školských zařízení, která certifikát obdržela. A jsem ráda, že právě naše malá dubská škola uspěla a jako jediná z Jihočeského kraje se může tímto prestižním oceněním pochlubit, což je pro nás samozřejmě také motivací k další činnosti,“ uzavřela ředitelka školy Dana Žílová.

Z ocenění má radost i starosta městyse Václav Novák. „Samozřejmě si všichni práce učitelského sboru ve škole vážíme a jsme vděčni za jejich přístup. Jsem rád, že si toho všiml i někdo zvenčí a moc paní ředitelce blahopřeji a všem pedagogům přeji hodně sil a elánu do další činnosti,“ řekl k úspěchu školy starosta