„Byla léta dobrá a úspěšná, ale i léta zlá a špatná,“ vzkázala tetička Marie Váchová, jedna z dlouholetých tetiček obce. Baráčníci nejsou žádnou společností lidí, kteří by vlastnili jakýkoliv dům nebo baráček, jsou nepolitickým spolkem, jsou sdružení lidí, kteří mají kladný vztah k myšlence zrozené v „Baráčku“. První hnutí vzniklo roku 1873 v Kolíně, v hostinci U Šleitrů v „Baráčku“. Chtějí udržovat staročeské zvyky a tradice a uchovávat původní kroje, ale také se bavit, hrát divadlo, mluvit hezky česky, pomáhat. Veleobec v současné době sdružuje 22 žup a 6 obcí bez župy. OB Vitoraz Prachatice spadá pod X. župu Josefa Holečka, Vodňany, spolu s OB Radomyšl, Vodňany, Pištín, Písek, Zliv, Malenice a Prachatice. Župní rychtářkou je Zdeňka Plátenková. OB Vitoraz Prachatice byla založena v roce 1946 v hotelu Černý kříž, ustavujícího zasedání se zúčastnilo 20 sousedů a tetiček. První zápis v obecní kronice je z roku 1947. Prvním rychtářem byl Ludvík Prokop, nejvíce baráčníků bylo v roce 1948 (123). Nejdéle sloužícím rychtářem přes 20 let byl Adolf Šrámek. Od roku 1950 má baráčnictvo svůj prapor, od roku 1958 pak svoji rychtu, Rumpálův dům, kde se hrávalo i loutkové divadlo. Dříve se pořádaly i bály, poutě, výlety, zájezdy, sezení, návštěvy ostatních OB, pomoc ostatním, potřebným. Např. v roce 1946 věnovala OB Vitoraz Prachatice 4000 Kč na zřízení městského rozhlasu, 1955 – 856 Kč MŠ na nerezové příbory, 1996 – 800 Kč na sanitku, 1997 – 1000 Kč na povodně. Od prvního ročníku se zúčastňují nejen Prachatičtí, ale i z dalších obcí slavností Solné Zlaté stezky. K těm špatným letům patřila byl rok 1977, kdy došlo k nešetrnému vystěhování rychty, kdy obec podle vyprávění pamětníků přišla o veškerý majetek, májku, prapor, loutky. V současné době má OB přes tři desítky svých členů. Jako úctu k české historii chápou baráčníci i své oslovování. Výborem organizace je tzv. konšelstvo, předseda je rychtářem – rychtářkou OB Vitoraz Prachatice je Jaroslava Lelková, místorychtářkou Marie Bednárová, syndikem (jednatelem) Věra Davidová, berní (stará se o peníze) Miloslava Votavová, praporečníkem Karel Kadlec, písmák Marie Králová, vzdělavatelkou je tetička Olga Korbelová (funkce vzdělavatele převzalo Baráčnictvo od Sokolů, ale je i v jiných organizacích – jako kulturní referent. Jednotliví členové si tykají a oslovují se sousedy a tetičkami. Při mnohých akcích se podává tzv. pocta – chléb se solí. OB má své regule (stanovy), které určují, jakým způsobem spravovat a řídit se má OB. Každoročně se vybírá kontribuce (členské příspěvky). Baráčníci při významných sezeních, událostech užívají kroj typický s bílou halenkou, vyšitou v národních barvách, vzoru – svéráz a kroj česká Mařenka. Činnost dnešních baráčníků pokračuje v započaté práci. Účast v průvodu při městských slavnostech, pořádáním akcí „Baráčníci městu“ u příležitosti oslav vzniku republiky, výstavy, Baráčníci dětem, či Dny otevřených dveří, reprezentací např. v Praze při celorepublikové akci Má vlast, veřejnými sbírkami, účastí na akcích společenských a dalších městských organizací, návštěvy sousedních obcí, setkání s významnými osobnostmi, naposledy senátorem, baráčníkem hlubockým Tomášem Jirsou, starostou města Martinem Malým. Pro interní potřebu je vydáván Zpravodaj Veleobce a od roku 2010 na jihu Čech vychází „Jihočeský baráčník“ Máte-li i vy zájem o další informace, podporu spolku, účast na akcích, navštivte OB. Místem současné rychty od roku 2007 Na Zlaté stezce 144. Čtvrtek odpoledne od dvou hodin poslední den v měsíci se stal pravidelně dnem sezení prachatického baráčnictva, jste vítáni. Letošní Prachatické oslavy by měly vypadat tak, že se sjedou baráčníci z celých jižních Čech. V 9.30 hodin z Velkého náměstí v Prachaticích vyjde průvod krojovaných tetiček a sousedů za doprovodu Dechového orchestru Prachatice, ulicemi Poštovní, Husova, Zahradní a Píseckou branou zpět k Národnímu domu. Dále proběhne baráčnické sezení, koncert dechovky, ke slyšení bude zpěv národních písní od dětí, k vidění výstava fotografií „Baráčník 2011“, vyhodnocení zasloužilých tetiček a sousedů, tanec Česká beseda, k zakoupení malá překvapení. HYMNA BARÁČNÍKŮ Baráčník být, to je má slast, milovat vždy, svou drahou vlast. Já rád vždy dám, co mého jest, bych zachoval svých předků čest. Ty Čechy mé, vlast předrahá, jest Baráčníků otčina. Ty Čechy mé, vlast předrahá, jest Baráčníků otčina. Úkol náš jest, čestným vždy být, vždy darovat, kde nutno jest. By rád vždy Čech, tu v Čechách žil, by blahobyt vždy u nás byl. Ty Čechy mé, vlast předrahá, j est Baráčníků otčina. Nuž spojme se v železný kruh, při dobrých srdcí, stojí vždy bůh. Dej nám Pán Bůh zdraví v Prachatickém kraji, dej nám Pán Bůh zdraví dej, zdraví dej, zdraví dej, zdraví dej, zdraví dej. CENY BARÁČNÍKŮM Ocenění od Veleobce baráčků z Prahy převezme: Jaroslava Lelková, rychtářka OVB Vitoraz Prachatice, za dlouholetou práci. Dále budou OB Vitoraz Prachatice oceněni: Karel Kadlec, Stanislav Hřebeček, Marie Černochová, Růžena Kůtová, Josef Hulala, a Růžena Lexová.