Další požadavky už bude městský úřad v Husinci pouze shromažďovat pro podklady k novému územnímu plánu. V platnosti tak zůstávají usnesení zastupitelstva ze září tohoto roku, kterým zastupitelé schválili pořízení změny platného územního plánu číslo 4 a pověřili starostu Ludvíka Friedbergera spoluprací s pořizovatelem uvedené změny. Rozhodující slovo padlo tento čtvrtek, kdy zastupitelé dostali na stůl žádost o další změnu územního plánu. V ní žádal soukromý investor změnu platného územního plánu v souvislosti se záměrem postavit na části průmyslové zóny bioplynovou stanici. Pro to potřeboval i rozšíření pozemků průmyslové zóny. Aby se neopakovala situace z ne tak dávné minulosti, kdy stavebníci čekali na schválení změny územního plánu jen proto, že se dodatečně objevovaly po termínu další žádosti, rozhodli zastupitelé, že ukončí proces změn v současnosti platného územního plánu. Podle starosty Ludvíka Friedbergera je k tomu nutí i legislativa, která určuje, že do roku 2015 musejí mít obce hotov nový územní plán. „Dalšími změnami už současný územní plán nebudeme upravovat,“ uvedl starosta. Současně navrhl, aby se začalo s přípravnými pracemi na novém územním plánu Husince. I nadále ale mohou jak fyzické, tak právnické osoby podávat podněty a požadavky k územnímu plánu. Musejí ale počítat s tím, že pokud budou jejich žádosti uznány v souladu se záměry města a nebudou ani v rozporu se zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, zahrne je zpracovatel až do územního plánu a platit by tak mohly nejdříve v roce 2015.