Zatím poslední kolo výběrových řízení bylo uzavřeno minulé pondělí. Nabízeno bylo celkem 42 různě velkých bytů od 0+1 až po 1+4 prakticky po celých Prachaticích. Skutečně volných bytů je ale podle vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice Ivany Jeřábkové víc. „Volných bytů má město logicky víc. Je to dáno tím, že do výběrových řízení se dostanou jen ty, které jsou připraveny pro nové nájemníky,“ uvedla Jeřábková. U části bytů je ukončena dohoda o nájmu bytu, jsou předané zpět městu a městská správa domů a bytů je bude teprve opravovat, nebo naopak už u dalších bylo uzavřeno výběrové řízení, ale není doposud podepsána nájemní smlouva a do té doby zůstává byt volný. Veškeré náklady spojené s provozem bytu tak stále jdou za městem. „Pak nám zůstává určitá část bytů dlouhodobě volných z důvodu nezájmu lidí a my je opakovaně nabízíme k pronájmu ve výběrových řízeních,“ doplnila Jeřábková s tím, že taková situace se týká hlavně větších bytů. V uzavřeném výběrovém řízení nabízelo město k pronájmu celkem čtrnáct bytů 1+4 a devět bytů o velikosti 1+3. Nabízelo ale i menší byty. Dvoupokojových bytů s kuchyní bylo sedm, bytů 1+1 bylo osm a po dvou nabízelo město garsonky a byty 1+KK. K tomu je ale třeba připočítat i dva zveřejněné záměry na pronájem, které zahrnovaly volné byty na Krumlovské ulici, které zahrnovaly celkem čtrnáct bytů. Z měsíce na měsíc tak eviduje město Prachatice mezi osmdesáti až stovkou volných bytů v různém stádiu přidělování. Podle vedoucí odboru navíc na minimum poklesl zájem obyvatel Prachatic o výměnu bytů prostřednictvím soukromé inzerce na webových stránkách města. „Lidé se nás na tuto možnost ptali, takže i když výměny bytů lidem nezprostředkováváme, dali jsme jim možnost umístit si na webové stránky města soukromý inzerát. Zpočátku to lidé využívali, ale teď je zájem minimální,“ potvrdila Ivana Jeřábková. Navíc podobné inzeráty mohou zahrnovat i nabídku bytů v majetku města, což bez bližšího určení nemohou městští úředníci identifikovat. „Výměna podle zákona je, když se dva lidé ve vlastních bytech dohodnou a vymění si je. Ale obyvatelé toto často zaměňují s tím, že mají městský byt, který chtějí vyměnit za jiný městský byt. To sice hodně využívají, zejména když chtějí vyměnit větší byt za menší, ale v tomto případě se nejedná o výměnu ze zákona,“ upozornila Jeřábková. Mechanismus v takovém případě je, že se žadatel o jiný městský byt musí přihlásit do výběrového řízení s tím, že prohlásí, že v případě přidělení bytu vrátí původní městský byt. Většinou jde o směny z většího bytu do menšího, ale už jsme řešili i opačnou směnu,“ dodala Ivana Jeřábková.
I ve volných bytech je potřeba minimálně temperovat. Navíc před nastěhováním nových nájemníků je potřeba v bytě provést nejnutnější opravy, ale výjimkou nejsou ani výměny kuchyňských linek, elektrospotřebičů, případně výměna podlahových krytin. To vše jde za městskou správou domů a bytů, která mimo to ještě přichází o stanovené nájemné tím, že byt zůstává neobsazen. Podle jednatele MěSDB Prachatice Jiřího Vejvody je situace za loňský rok hodně podobná té z roku 2010. „Dá se říci, že náklady spojené s volnými byty se pohybují mezi jedním milionem až maximálně 1,2 milionu korun. Hodně přitom záleží na cenách tepla, na vývoji zimy a podobně,“ uvedl Vejvoda.

I podle jeho slov faktický počet bytů bez nájemníků je kolem osmdesáti. V tuto chvíli bude záležet, kolik bytů se podaří obsadit posledním výběrovým řízením. „Menší byty se daří obsazovat poměrně dobře, malý zájem je setrvale o velké byty,“ podotkl.

Pokud se týká nákladů na přípravu bytu před tím, než od něj dostane klíče nový nájemník, ty se podle jednatele městské správy domů a bytů pohybují v řádech desítek tisíc. „Na jeden byt to může být až padesát tisíc korun, pokud je potřeba vyměnit kuchyňskou linku, podlahové krytiny, záleží i na tom, jestli musíme opravit i elektroinstalaci a sociální zařízení,“ shrnul Vejvoda.