Ti se sešli k pracovnímu jednání ohledně bezpečnostních otázek ve městě jižminulou středu. Podle starosty Bohumila Petráška se schůzky zúčastnilo deset ze sedmnácti zvolených zastupitelů, i proto nechtěl k výstupům z pracovního jednání sdělit více podrobností. „Platí, že jsme se shodli na výrazném omezení výherních hracích automatů. Toto téma bychom měli projednávat podrobněji až na prosincovém jednání zastupitelstva,“ uvedl Petrášek.

S návrhem koncepce práce městské policie vystoupil na středečním pracovním jednání i dočasný vrchní strážník MP Vimperk Daniel Ziemba. „Přítomní zastupitelé vyjádřili souhlas s tím, jakým směrem by se měla městská policie v nejbližších dvou měsících ubírat. Diskutovali jsme i o tom, zda uzavřít smlouvu s bezpečnostní agenturou,“ dodal starosta. Podle jeho dalších slov ale nebyl na toto téma mezi zastupiteli jednotný názor. „V tuto chvíli si netroufnu říci, jak nakonec dopadne projednávání na zastupitelstvu, ale většina zastupitelů na pracovním jednání se kloní spíše k posílení práce městské policie a kamerového systému, než najímat bezpečnostní agenturu,“ upřesnil Petrášek. Jen připomeňme, že první měsíc působení agentury by mohlo městský rozpočet stát sto tisíc korun včetně DPH.

Nadnešním jednání zastupitelů by měl Daniel Ziemba předložit také návrhy na posílení činnosti strážníků. „Jedná se zčásti o již realizovaná opatření zesílení hlídkové činnosti ať již formou další dvoučlenné hlídky, nebo o tak zvané pohotovostní služby, které vykonávají strážníci v době svého volna bez nároku na odměnu. Předložená koncepce obsahuje i další návrhy, které bude možné realizovat postupně,“ nastínil starosta.

Jednou z novinek by mohlo být informování a komunikace s veřejností prostřednictvím vlastního profilu na sociální síti, který by chtěl vrchní strážník zřídit. „Taková komunikace by mohla být velmi rychlá a částečně by mohla fungovat i jako krizová linka,“ dodal Petrášek.

S posílením činnosti městské policie by mělo souviset i možné rozšíření kamerového systému a posílení jejího rozpočtu. Ten bude součástí aktuálně projednávaného rozpočtu pro rok 2012.