Minimální využívání autobusových spojů, které byly zřízeny s ohledem na původně značný zájem lidí, totiž nejspíš definitivně povede ke zrušení speciálních spojů na průmyslovou zónu. Důvodem je jejich minimální využívání. Deníku to potvrdila jak vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice Ivana Jeřábková, tak za dopravce vedoucí oblasti akciové společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice Jaroslav Maryška. Aktuálně spoje jezdí tak, aby byly dopravou vykryty všechny tři směny. „Museli jsme vycházet z toho, že při zavedení možnosti veřejné dopravy na průmyslovou zónu budou využívány již existující linkové spoje. I když v Prachaticích nefunguje městská hromadná doprava jako ve velkých městech, jezdí zde místní doprava vycházející z linkových spojů, takže například autobus, který jede ve směru na Oseky, zastavuje na sídlišti, totéž platí ve směru na Ktiš v ulici Krumlovská,“ uvedla Jeřábková. „Když se to zavádělo, byla pro dotování nových spojů na průmyslovou zónu v nových jízdních řádech podmínka určité frekvence cestujících, která ale není. Dá se odhadnout s téměř jistotou, že další dotování ze strany Jihočeského koordinátora dopravy už nebude,“ doplnil Jaroslav Maryška. V průměru jen pět lidí využívá dlouhodobě nové autobusové spoje na průmyslovou zónu. O jejich zavedení přitom měli zájem hlavně lidé, kteří tam pracují. Skutečnost je ale jiná. Teď reálně hrozí, že Jihočeský koordinátor dopravy tyto spoje nezařadí do nových jízdních řádů a spoje by tak přestaly od půlky prosince existovat. Aktuálně spoje jezdí tak, aby byly dopravou vykryty všechny tři směny. „Některé spoje odvážejí zaměstnance z autobusového nádraží, jiné zajíždějí až na sídliště, a to v obou směrech. Každopádně mají zaměstnanci, kteří využívají pro cestu do práce na průmyslovou zónu, možnost přistoupit na všech zastávkách, tedy ve směru ze sídliště i na Malém náměstí, v Krumlovské ulici u mlékárny a u Klimy, v opačném směru je zřízena zastávka u křižovatky ke Kandlovu Mlýnu,“ shrnula současný stav vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice Ivana Jeřábková. Zrušení nových spojů na průmyslovou zónu je podle Ivany Jeřábkové hodně reálné. „Spoje mají ztrátu a tu musí někdo hradit. Sice se podařilo vedení města Prachatice zahrnout spoje do základní dopravní obslužnosti, nicméně v případě minimálního využívání nikdo nechce ztráty hradit,“ uvedla Jeřábková s tím, že spoje bude možné udržet jen v případě, že by se ztrátu rozhodlo sanovat město nebo firma, jejíž zaměstnanci na průmyslovou zónu dojíždějí. V blížících se horších klimatických podmínkách by se snad mohla četnost využívání spojů na průmyslovou zónu o něco zvýšit. Tomu by nahrávaly i zkušenosti provozovatele. I on vnímá, že v horším počasí jezdilo spoji lidí přece jen o něco víc. Vedoucí oblasti akciové společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice Jaroslav Maryška potvrzuje, že v horším počasí využívalo spoje více lidí, než když je pěkně. Připustil ale, že i tak jsou některé spoje dlouhodobě nevyužívány. „Když se to zavádělo, byla pro dotování nových spojů na průmyslovou zónu v nových jízdních řádech podmínka určité frekvence cestujících, která ale není. Dá se odhadnout s téměř jistotou, že další dotování ze strany Jihočeského koordinátora dopravy už nebude. Pokud by to dotovalo město nebo někdo jiný, pak bychom přepravu zajišťovali dál,“ potvrdil za dopravce Jaroslav Maryška. Připustil, že osobně čekal větší zájem lidí. Nové jízdní řády by měly vstoupit v platnost v první polovině prosince. Jak se zdá, nové spoje na průmyslovou zónu už v nich nebudou. „Vše záleží na tom, jestli bude trvat veřejná objednávka, nebo ne. Nám, jako dopravci, je jedno, zda ji dostaneme od JIKORDu, od města Prachatice nebo od firmy,“ dodal s tím, že možnost dopravit se na průmyslovou zónu zavedenými linkovými spoji bude trvat dál včetně vyznačených zastávek. To by se týkalo ovšem pouze spojů pokrývajících jen ranní a začátek odpolední směny. Pokud si dopravu zaměstnanců na průmyslovou zónu objedná jakákoli firma, dopravce se této službě rozhodně nebrání. „Pak by se nejednalo o pravidelnou linkovou dopravu, ale podobně jako je tomu v případě jiné společnosti v Prachaticích, by šlo o smluvní přepravu,“ ubezpečil Maryška.