A nutno dodat, že se skvěle bavili jak diváci, tak ostatně i samotní divadelníci, kterým se při skvěle reagujícím publiku velice dobře hrálo. Na další divadelní představení nemusejí Vimperští příliš dlouho čekat, neboť již v závěru měsíce kulturní středisko uvede Postel pro anděla v nastudování divadelního spolku KOS z nedaleké Čkyně. A jak ve Vimperku slíbili, postupné představovaní šumavských a pošumavských amatérských divadel by tím rozhodně nemělo končit. Jaroslav Pulkrábek