Podle starosty Prachatic Martina Malého se ale částečně spoléhají také na prostředky, které by mohly vylepšit příjmovou stránku rozpočtu z dotací. Například s pěti miliony korun počítá město při zateplení a výměně oken bytových domů 1008 a 1009 v Národní ulici. „Pokud dotace přijde, a já nevidím důvod, proč by se tak nemělo stát, budeme moci využít stejnou částku zatím blokovanou na Městské správě domů a bytů do jiných akcí,“ potvrdil Malý. Akce v Národní ulici by měla v letošním roce stát zhruba 8,5 milionu korun a hotova musí být do konce května.

Za zásadní v rámci rozpočtu i co do významu ale starosta vnímá především rekonstrukci ulice Rumpálova. Zejména v kanalizaci má totiž město vůči tamním obyvatelům velký investiční dluh. „Momentálně se dopracovává projektová dokumentace kvůli komplikacím se svahem. Tady bude potřeba poměrně zásadně zpevnit svah nad komunikací a pravděpodobně to bude náročné nejen technicky, ale také finančně,“ připustil Malý.
Stoprocentně je v rozpočtu letošního roku počítáno i s opravami městského bytového fondu a památek v centru města. Asi nejvýznamnější a nejviditelnější bude obnova sgrafit na budově Národního domu.

Do čeho se pustí:
Prachatičtí schválili v rámci rozpočtu pro rok 2012 investice do rekonstrukce ulice Rumpálova, dokončení zateplení a výměny oken domů v ulici Národní a prostředky na opravy památek v centru města.