„Vlk je šelmou, která na jednu stranu lidi velmi přitahuje, na stranu druhou se jí ale obávají. Obavy přitom panují hlavně z toho, že lidé o vlcích vědí málo a to chceme změnit,“ vysvětluje Jan Dvořák, mluvčí Správy Národního parku Šumava.

„Návštěvnické centrum Srní přitom doslova vybízí k tomu, abychom zde pravidelně seznamovali s vlkem širokou veřejnost nejen tím, že se návštěvníci pouze podívají na vlky do výběhu, ale také tím, že jim poskytneme veškeré informace o této šelmě různými formami, včetně té hravé pro děti,“ dodává vedoucí Středisek environmentální výchovy a informačních center Národního parku Šumava Martina Kučerová.

Vedle několika komentovaných prohlídek do výběhu vlků, které se uskuteční v době od 10 do 13 hodin, si budou moci děti sami vytvářet potisky plátěných tašek, sáčků či hrnků „vlčí“ tématikou, vyzkouší si své znalosti a dovednosti při několika soutěžních úkolech a celý den zakončí v 15 hodin přednáška na téma vlk obecný, kterou povedou Jan Mokrý a Oldřich Vojtěch ze Správy Národního parku Šumava.

„Ještě dopoledne, přesně v 11 hodin proběhne v zasedací místnosti vernisáž výstavy fotografií Vladislava Hoška, známého fotografa šumavské přírody, která symbolicky zahájí další dvě výstavy vázané k tématu šumavských pralesů, které je možné shlédnout na NC Kvilda a na infocentru Idina Pila,“ dodává Jan Dvořák.

Den vlka obecného je prvním tematickým dnem v návštěvnických centrech Správy Národního parku Šumava.

„Návštěvnická centra jsou nejvyhledávanějšími cíli pro návštěvníky Národního parku Šumava. Strategií Správy je vytvořit z těchto center místa vzdělávání pro všechny cílové skupiny. Podobně jako ve střediscích environmentální výchovy také zde plánujeme vytvoření stálé nabídky vzdělávacích programů, říká Martina Kučerová.

Další den bude věnován rysu ostrovidu a jelenu evropskému 22. srpna v Návštěvnickém centru Kvilda.