Právě tahle třída si v pátek 15. prosince v sále Národního domu užila svůj maturitní ples. O ošerpování budoucích maturantů se postarali ředitel školy Antonín Krejsa, třídní učitelka Marie Vopálková a třídní vychovatelka Iva Juřicová.