Nacvičili si společně rozmanité vystoupení, jako „ochutnávku“ z toho, co se již stihli naučit od začátku školního roku. Cílem bylo potěšit klienty domova svým půlhodinovým programem plným lidových písní, básní, říkadel, hrou na flétničky, nechyběly ani hry na tělo. Babičky byly vtaženy do vystoupení, zpívaly sborem jim známé písničky, recitovaly i některé říkanky.

Pomáhaly pochovat panenky, které děti využily při ukolébavce „Halí, belí“. Pod taktovkou Mgr. Aleny Bískové zaznělo i několik lidových písní, které zahrály děti na flétničky. Musíme je pochválit, co všechno se na tento nástroj za dva měsíce v kroužku „Přípravného zpěvu – zpíváme s flétničkou“ již naučily. Překvapením pro ně bylo předání přáníčka od žáků II. B Mgr. Moniky Jandové a domácích jablíček ze zahrádky paní učitelky Bískové, které děti předaly během recitace říkadla „Byla jedna babka…“ V rámci pracovní výchovy se děti naučily předem vyrábět papírové čepice, které zde využily při zpěvu pochodové písně „Tluče bubeníček“ vedené Mgr. Hromádkovou. Nasadily si je nejen sobě, ale i seniorům v obecenstvu.

Třešničkou na dortu bylo závěrečné popovídání si s babičkami o jejich dětství. Děti si odnášely nejen radost z prvního letošního vystoupení, ale i sladkou pozornost od vedení domova. Celým programem milým slovem i hrou na kytaru provázela třídní učitelka Alena Bísková.

Alena Bísková a Martina Hromádková

Přehled laskavostí, které ve Vodňance vykonali:
-vystoupení pro seniory v domově důchodců
-ovocná jednohubka pro pedagogy a zaměstnance
-poukaz na domácí práce pro rodiče
-sbírka pro pejsky bez domova
-předání vyrobených dárečků pro pedagogy a zaměstnance
- pochvalné dopisy paní kuchařkám
- obrázky pro seniory v domově důchodců
-předání sbírky hraček do azylového domu pro matky s dětmi
-poděkování paní kuchařkám, uklízečkám, p. školníkovi
-upečení zákusků, výroba salátů a přáníček pro učitele a paní kuchařky
-sbírka pro psí bezdomovce
-sbírka časopisů pro dětské oddělení v nemocnici
-předání pochvalných vzkazů a poděkování zaměstnancům školy
-sbírka hraček pro nemocnici