Správa Národního parku Šumava sleduje návštěvnost v rámci několika hledisek. Jednak je to návštěvnost všech informačních a návštěvnických zařízení, dále pak návštěvnost vybraných turistických cílů, kterou v rámci kvalifikovaného odhadu dlouhodobě sledují strážci NP Šumava. Od roku 2018 se navíc návštěvnost sleduje pomocí automatických sčítačů, které byly rozmístěny v rámci tzv. socio-ekonomického projektu. V současnosti jich je v provozu dvanáct. „Návštěvnost letošního roku je doslova jako na houpačce. V lednu a únoru byla návštěvnost vlivem nedostatečné sněhové pokrývky podprůměrná. Díky zlepšení sněhových podmínek přijelo v první polovině března více návštěvníků. Jenže v polovině měsíce byl vyhlášen nouzový stav a návštěvnost opět zásadně klesla,“ představuje vývoj návštěvnosti sledované automatickými sčítači Josef Štemberk z NP Šumava.

„Nízká návštěvnost se držela do konce dubna. Až květnový počet záznamů se vyrovnal roku předcházejícímu a v červnu ho již překonal. Předpověď o zvýšeném tlaku návštěvníků na přírodní oblasti se začala naplňovat. O letních prázdninách byly zaznamenány rekordní hodnoty: červenec o 44 % více oproti dvouletému průměru a v srpnu o 27 % více. V září byla návštěvnost stále mírně zvýšená a v říjnu již poklesla pod průměr vlivem vyhlášení nouzového stavu a vyhlášených vládních nařízeních, jako reakce na druhou vlnu epidemie Covid-19,“ dodává. Data z automatických sčítačů ukázala, že celková návštěvnost od ledna 2020 do konce září přesáhla v součtu průměrnou celoroční návštěvnost v minulých letech. Ta se dle výsledků sčítačů pohybovala okolo 1,9 miliónů návštěvníků.

Vyšší návštěvnost potvrzují i kvalifikované odhady našich strážců na většině sledovaných lokalit. V průběhu měsíců června až října, tedy v době nejsilnější turistické sezóny, byla v průměru návštěvnost, oproti předchozím letům, vyšší o cca čtvrtinu až třetinu.

„Nárůst návštěvnosti jsme registrovali například v jižní části národního parku. Například na Plešném jezeře došlo k nárůstu návštěvníků o 36%. Obecně se dá říci, že celková návštěvnost za letošních 10 měsíců je na stejné úrovni jako návštěvnost celého roku 2019,“ hodnotí sezónu vedoucí Informační a strážní služby NP Šumava Adam Diviš a dodává: Zaznamenali jsme ale také další zajímavé trendy. V průběhu letní sezóny se stíraly rozdíly mezi víkendovou návštěvností a návštěvností v běžné pracovní dny. Bylo méně zahraničních návštěvníků, na druhou stranu bylo zřetelné větší zastoupení návštěvníků, kteří běžně Šumavu nenavštěvují.“ Rekordní pak byl zájem o pravidelný program Správy Národního parku Šumava „Průvodci divočinou“. Uskutečnilo se rekordních 117 výprav, v rámci kterých proškolení průvodci představili šumavskou divočinu více než tisícovce zájemců.

„Přesně jich bylo 1098, a to i přesto, že jsme museli osm výprav zrušit – především kvůli vyhlášenému nouzovému stavu a s tím spojených omezení. Za 12 let tak prošlo šumavskou divočinou bezmála deset tisíc zájemců na více než tisícovce vycházek,“ informuje Josef Štemberk. „Letošní zájem byl opravdu ohromný už při spuštění registrace v polovině května. V průběhu několika hodin bylo vyprodáno zhruba 80 procent. Zájem byl jak o osvědčené vycházky, jako jsou Modravské pláně, nebo kaňon Křemelné, tak hlavně o novinky, které jsme letos zaměřili mimo jiné na vlka a bobra,“ dodává koordinátor programů Průvodců a Splouvání Vltavy Vladimír Dvořák, který doplňuje data právě za splouvání části Teplé Vltavy ze Soumarského mostu do Pěkné: „Splouvání začalo netradičně až v červnu, kvůli omezení při jarní vlně koronavirové pandemie, ale splouvat bylo nakonec možné až do konce října. Přitom nesplavných dnů bylo pouze devatenáct. I díky tomu se na vodu ze Soumarského mostu do Pěkné vypravilo 2918 lodí, což je za poslední čtyři sezóny nejvíce splutí. Více bylo v roce 2016, kdy se na vodu vypravilo o zhruba 300 lodí více. Takový počet lodí je přibližně tolik, kolik by za normálních okolností letos splulo Teplou Vltavu v průběhu května. Letošní rok by se tak i s květnovým číslem rekordnímu roku 2016 vyrovnal.“

Návštěvnost informačních středisek a návštěvnických center v průběhu června až srpna byla na podobné úrovni, jako v loňském roce. Porovnávat ji však s celkovou návštěvností v průběhu celého roku s předchozími lety ale není možné. „Naproti tomu bude zajímavé porovnat letošní listopadovou návštěvnost vybraných cílů v terénu s předchozími lety. Listopad totiž normálně bývá měsícem s nejnižší návštěvností Šumavy. Letošní listopad je ale i v tomto ohledu jiný a určitě bude lámat rekordy,“ předpokládá mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.