Oprava rodného domu sv. Jana N. Neumanna omezila přístup do prachatického hospicu. Lidé, kteří si tudy zkracovali cestu do centra města, musejí už dva měsíce zahradu obcházet.


Místostarosta Robert Zeman začátkem září požádal Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského o rychlejší zpřístupnění průchodu přes hospic. Generální představená Bohuslava Marie Kubačáková zpřístupnění slíbila, ale nebude to hned. „V současné době opravujeme střechu. Z bezpečnostních důvodů není možné průchod zpřístupnit. Tak to také zůstane zřejmě do poloviny listopadu," vysvětlila s tím, že jakmile oprava střechy prachatického kláštera skončí, dostane město informaci o možnosti průchodu přes zahrady Hospicu sv. Jana N. Neumanna.