Prvního ledna 2015 by už ve městě neměl blikat ani jediný výherní hrací přístroj ani žádné jiné podobné zařízení umožňující hazard. Takové bylo alespoň rozhodnutí vimperských zastupitelů, kteří v letech 2011 a 2012 schválili obecně závaznou vyhlášku omezující hazard na území města.


Už v té době její schválení nesli značně nelibě provozovatelé heren. Nyní nabídli městu dohodu, jíž se chtějí zavázat, že mimo jiného udělají maximum pro to, aby nabídka hazardu nebyla na první pohled viditelná, striktně zamezí přístup osobám mladším osmnácti let a nainstalují uvnitř heren kamerový systém umožňující identifikaci osob.
Snaze a vstřícnosti provozovatelů heren se nelze divit, když nad nimi visí termín, kdy by měli se svým podnikáním skončit. To po jednání zastupitelstva připustil i starosta Bohumil Petrášek. „Jejich cílem je, aby došlo ke změně obecně závazné vyhlášky v tom smyslu, že určité herny povolíme za určitých podmínek, což by se týkalo výhradně těch provozovatelů, kteří by s městem tuto dohodu uzavřeli," dodal Bohumil Petrášek.


Jeho slova potvrdil také zástupce provozovatelů podepsaných pod návrhem dohody a dožadujících se jejího projednání radou města. Jak uvedl Pavel Tomandl, který provozuje ve Vimperku hernu a bar Alfa, provozovatelé chtějí dohodou vytvořit takové podmínky, které by v podstatě stanovily jasný stop stav případnému rozšiřování heren ve chvíli, kdy by město na dohodu přistoupilo a zastupitelé byli přístupní a schválili odpovídající novelu obecně závazných vyhlášek, které v současnosti řeší omezení hazardu ve Vimperku absolutně. „Detaily dohody zatím nejsou, protože jsme také čekali, jak dopadne pondělní jednání zastupitelů. Ale určitě bychom byli ochotni kromě navrhovaných opatření jednat o úpravách nočních časů provozní doby, jako je tomu i v jiných městech," uvedl včera pro Prachatický deník Pavel Tomandl s tím, že se nebrání ani spolupráci s městskou policií. „Vím o případu herny v jiném městě, kde hráč nechtěl hernu opustit po skončení provozní doby. Obsluha na něj zavolala strážníky, takže ještě dostal pětistovku pokuty," doplnil Pavel Tomandl.


Doplnil také, že zastupitelé Vimperku zřejmě při svém jednání vzali do úvahy situaci v okolních městech, která podobně přísné vyhlášky už zmírnila a hazard regulují na svých územích v souladu s dohodou s provozovateli heren. Tento směr pro Vimperk naznačil jako možné řešení v pondělí nejen zastupitel Pavel Dvořák, ale i Jiří Cais, Roman Hajník a tajemník městského úřadu Zdeněk Ženíšek. „Osobně jsem proti hazardu, ale viděno z druhé strany, město nemá na to, aby hazard zcela zakázalo. V tuto chvíli mi připadá smysluplnější jednat a ponechat si tak alespoň nějakou možnost kontroly," řekl Jiří Cais.


Z pozice své profese pedagoga musí být vždy proti hazardu i zastupitel Roman Hajník. „Nicméně mám-li na tom trvat, pak se stane hazard nekontrolovatelným, do klubů získají přístup všichni, kdo budou chtít hrát, ne tak kontroloři. Navíc v podmínkách, které jsou a budou zcela jistě upřesněny, je, že ten, kdo dohodu poruší, s hernou končí. Myslím si, že to je sankce absolutní. Pokud bude platit dohodnuté, jsem ochoten své stanovisko změnit, aby se hazard nedostal do naprosto nekontrolovatelné úrovně," zvažuje možnosti Roman Hajník.


Zásadně proti byl především zastupitel Stanislav Hlava, ke kterému se přidala i Věra Vávrová. A s podporou hazardu má problémy i starosta Bohumil Petrášek. „Za KDU-ČSL i za sebe musím říct, že politici na komunální úrovni nebudou podporovat hazard ve městě. Myslím si, že přínos do obecní pokladny je menší, než průšvihy, které hazard přináší rodinám i celé společnosti. Tenhle byznys na komunální úrovni politici zastavit mohou. Je to o morálce. Stejně jako prostituce. To, že je prostituce byznys, přece ještě neznamená, že své dcery budeme posílat šlapat, i když víme, že prostituci nezlikvidujeme. Na své úrovni prostě proti tomu musíme bojovat," zdůraznil zastupitel Stanislav Hlava.


Starosta Petrášek upozornil na spornost vymahatelnosti sankcí, pokud se dohoda uzavře. V tomto názoru jej podpořil i vedoucí odboru hospodářského a bytového Martin Kalous. „Je třeba vnímat to, že navrhovanou dohodu nemusejí podepsat všichni provozovatelé a v takovém případě je o ničem. Podle platné vyhlášky stejně nemůžeme hazard do roku 2015 regulovat, protože zůstávají v platnosti povolení vydaná v minulosti ministerstvem financí. I kdyby následně někdo uzavřenou dohodu porušil, není možné zrušit platné povolení ze dne na den. Takový pokus tu už v minulosti byl a byli jsme nuceni své rozhodnutí zrušit," připomněl Martin Kalous. Pro klasické výherní automaty, které povoluje město, bylo vydáno povolení provozování naposledy v listopadu 2011 a ministerstvo financí nová povolení k provozu jím povolovaných zařízení nevydalo po lednu 2012.


Nicméně zastupitelé nakonec v pondělí vzali návrh provozovatelů heren na uzavření dohody o regulaci hazardu na vědomí a komise ve složení Bohumil Petrášek, Dagmar Rückerová a Pavel Dvořák s nimi bude jednat o konkrétních podmínkách. Ty má komise předložit před tím, než by se zastupitelé bavili o případné změně vyhlášky. „Mám z toho dobrý pocit a musím přiznat, že jsem takový výsledek ani v nejmenším nečekal. Absolutní zákaz hazardu nic neřeší," řekl k rozhodnutí zastupitelů Pavel Tomandl.