Zatím semafor

„Začala tam kompletní rekonstrukce zvlněného povrchu pozemní komunikace. Bude provedena kompletní rekonstrukce od zámku až po vlakové nádraží v Netolicích tak, aby bylo na silnici odstraněno příčné zvlnění komunikace. Podle Grožaje to bude komplikace nejen pro řidiče z Prachatic, ale celého kraje.
Stavba je rozdělena do pěti etap. Do začátku měsíce května se šoféři u zámku setkají se semafory, které na místě řídí provoz po obslužné komunikaci u zámku.
První týden v květnu už bude ale vozovka uzavřena v celém úseku. To se totiž začne pracovat pravděpodobně v celé délce staveniště. Což je přibližně jeden kilometr vozovky, která byla vinou povrchu nebezpečná.

Více v tištěném vydání v pátek 11. dubna 2008.