Ve stejný den, tedy v sobotu 12. září, kdy se ve Volarech sejdou bývalí pohraničníci, sympatizanti a členové Klubu českého pohraničí k dalšímu svému setkání, zahraje od 11 hodin několik českých kapel a interpretů jen o několik desítek metrů dál v prostorách bývalých kasáren na Festivalu proti ztrátě paměti.


„Já jsem ten, který dané téma prožil. Shrnu to do věty, že já se za toto období svého života stydím, jiní jsou na ně hrdi. Jak řekl můj kamarád Jiří, to téma leželo ve Volarech na zemi, a bylo třeba jej zvednout. Já neudělal nic jiného, než že jsem to udělal," říká autor myšlenky a hlavní organizátor koncertu Bohumil Harmonický z Volar. K uspořádání koncertu pro svobodné lidi, který nese podtitul Festival proti ztrátě paměti, jej přiměla vcelku jen běžná informace o plánovaném setkání členů Klubu českého pohraničí ve Volarech, a jak dodává, poslední kapkou pro něho bylo, když radní Volar odsouhlasili pro soukromou akci prominutí nájmu za společenský sál.


Setkání Klubu českého pohraničí se podle informací na webových stránkách klubu ve Volarech letos koná již počtrnácté. Pro to, proč se Bohumil Harmonický rozhodl uspořádat koncert, který má být určitou protiváhou setkání bývalých pohraničníků a jejich sympatizantů, až letos, má minimálně dva důvody. „Za prvé jsem nevěděl, že se ve Volarech pravidelně schází. Jako poslední mně známá, tenkrát veřejná schůze KČP, se konala v Hotelu Bobík zhruba před deseti, dvanácti lety. Podařilo se nám jí zrušit během přibližně půl hodiny. Žil jsem v přesvědčení, že nepůsobí veřejně. Deset let pracuji na stavbách po celé ČR a dění ve Volarech jsem neměl čas sledovat," vysvětluje Bohumil Harmonický.


Dění ve Volarech proto sledoval jen zběžně. „Jen jsem se vždy v březnu podíval na radnici, vidím Tibetskou vlajku, a uklidněn, že radnice je v dobrých rukou, jsem pokračoval dál," dodal. Nicméně letos se jeho postoj změnil ve chvíli, kdy, jak říká, úplně náhodou v lednu narazil na stránky KČP. V tu chvíli se rozjel mnohdy vyčerpávající maraton.


„Druhý důvod je časový. Někdy koncem devadesátých let byla ve Volarech beseda s Jiřím Pehem a Jakubem Patočkou. Krom jiného se diskutovalo o vyrovnání se s minulostí. Pan Pehe řekl zajímavý názor, že v Německu se seriózně začalo diskutovat o druhé světové válce až přibližně 40 let po jejím skončení. Jedním z důvodů bylo to, že je hodně těžké, aby se synové vymezili vůči životu svých otců. Uznal jsem ten argument. Avšak KČP nezůstal v ilegalitě, kroky Putina na Krymu a příklon našeho prezidenta k Rusku a Číně, což je i jejich politika, jim dává naději, že se vrací jejich časy. A s tím já se odmítám smířit," zdůrazňuje organizátor Koncertu pro svobodné lidi. „Víte, mám doma Černou knihu komunismu, vydala ji Paseka, a žil jsem 26 let ve společnosti, kterou řídili, a jasně říkám: Už ne! A věřím, že nejsem sám a že další obdobně smýšlející lidé přijedou 12. září do Volar," dodává.

Program festivalu:
Zahrají a zazpívají:
Retroprotest, Vladimír Merta, Krausberry, Pracovní Sobota, Tony Ducháček & Garage, Cop, Žalman a spol. Sbor břežanských kastrátů, Broken Harp, Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl.
Koncert pro svobodné lidi se uskuteční v sobotu 12. září v areálu bývalých kasáren Pohraniční stráže od 11 hodin.

Souběžný program:
Bohoslužba za oběti Železné opony od 9 hodin, celebruje kardinál Miloslav Vlk

Vrnisáž výstavy Králové Šumavy kolektivu autorů vedených Liborem Svobodou.


Vladimír Merta, Krausberry, Žalman a spol., to je jen krátký výčet interpretů, kteří by měli na koncertu vystoupit. Sestavovat tak zvaný play list už patřilo k té milejší stránce příprav. „Nejsem odborník na muziku, ale mám rád spoustu českých kapel, a kdybych měl pozvat vše z české scény, co je mému srdci milé, byl by to našlapaný tří až pětidenní festival. Nedělal jsem nějaký konkurz. Oslovoval jsem je postupně, a dokud nepřišlo vyjádření, tak jsem nepsal dalšímu. Některé jsem znal z doby, kdy jsem měl klub ve Volarech, některé z koncertů a přes společné známé. Všem jsem popsal, o jakou akci jde, a bylo úžasné číst, reakce typu: Na takovou akci rádi přijedeme. Odmítla vlastně jenom jedna kapela, s důvodem, že se dohodli, že cokoli co je spojené s politikou, nebudou navštěvovat, ale kapelník akci vyjádřil podporu. Bohužel, například Ivan Hlas nebo Vladimír Mišík měli už termíny obsazené. Ale něco mi říká, že se situace hned tak nezmění, takže si příští rok uděláme možná dvoudenní fesťák a já si pány zamluvím včas," slibuje Bohumil Harmonický.


Vyjádřit svůj postoj k minulému režimu a názorům, které se stále objevují s poukazem, že dřív bylo lépe, nechce Bohumil Harmonický jen hudbou a festivalem proti ztrátě paměti. Jeho součástí totiž budou také bohoslužba za oběti Železné opony celebrovaná kardinálem Miloslav Vlkem a také výstava, která se věnuje Králům Šumavy. Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Připomíná činnost kurýrů, převaděčů, kteří na Šumavě pomáhali československým občanům. Součástí výstavy jsou i panely věnované příslušníkům StB a Pohraniční stráži, zahraničním exilovým centrům a dobové filmové a literární propagandě. „Součástí mého oblíbeného festivalu v Trutnově bohoslužba je. Když mne to napadlo poprvé, přišlo mi to jako troufalá myšlenka. Ale podařilo se a v sobotu do Volar přijel kardinál Miloslav Vlk odsloužit bohoslužbu za všechny oběti Železné opony. Toto pozvání není jen pro lidi věřící. Jde o víc, jde o uctění 280 lidí, kteří přišli o svůj život při pokusu o překročení státní hranice s Rakouskem a tehdejší SRN. Zkuste si vyhledat na internetu, kolik se slouží mší a pietních akcí za oběti fašismu. A kolik za oběti komunismu. Asi to bude znít neskromně, ale za oběti Železné opony je to možná první dohledatelná samostatná bohoslužba," upřesnil Bohumil Harmonický s tím, že pokud bude zájem o bohoslužbu větší, než je kapacita kostela sv. Kateřiny ve Volarech, bude se bohoslužba konat pod širým nebem přímo v areálu bývalých kasáren.