Krajská konference ČSSD se uskuteční 26. ledna v Táboře. „Pokusím se získat důvěru jihočeských spolustraníků a postavit se do jejich čela,“ oznámil poslanec, místostarosta Písku Ondřej Veselý s tím, že na předsedu jihočeské ČSSD byl navržen na řadě okresních konferencí.

„Velmi si těchto nominací vážím a s velkou pokorou jsem je i přijal. Hodně jsem přemýšlel nad tím, proč jsem byl vybrán právě já. Do hlavy samozřejmě nikomu nevidím, ale jsem přesvědčený, že hlavním motivem je hlad po změně. Naše strana totiž není v dobré kondici, a to na všech jejích úrovních. Náš pád je souhrou mnoha chyb, neochotou sebereflexe minulých vedení, ale mnohdy i vnitrostranických válek o moc a zákulisní vliv,“ vyjmenoval Ondřej Veselý. „Důležité je umět se o problémech bavit. Musíme se naučit vzájemně si naslouchat, diskutovat a umět se dohodnout. Chci vrátit ČSSD tam, kam patří. Musíme získat zpět důvěru občanů, jejich rodin, našich sousedů, kamarádů, což nebude snadné.“

Současný předseda Jiří Zimola kandidaturu Onřeje Veselého vítá: „To je skvělá zpráva. Nechci, abychom my, jihočeští sociální demokraté, inklinovali k formě vlády jednoho člověka. Krajským předsedou jsem už 10 let a spolu s kolegy se nám mnoho povedlo, ale nemůžeme žít jen z historie. Je třeba, aby přišli noví lidé a představili svou koncepci. Ale mám nominace od všech okresů, navíc klubu krajských seniorů ČSSD, a to mě zavazuje k tomu ucházet se o funkci před-sedy pošesté. Vím, že před námi není jednoduchá doba, ale myslím, že jsem prokázal i v těch těžších dobách, že se umíme jasně vyjádřit a zastávat sociálně demokratické myšlenky. A vyhrávat i tehdy, když není úplně dobře – jako v roce 2016, kdy jsme v krajských volbách zvítězili jako jeden ze dvou krajů s Vysočinou.“