Ženy nabízející sex se totiž z okrajových částí katastru obce přestěhovaly do jejího středu poté, co se v jednom ze zdejších domů usídlila početná romská komunita a s ní i letitý nešvar českého pohraničí. Prostitutky tak lze během dne potkat jak přímo ve středu samotné obce, na autobusové zastávce, tak i pod okny policejní stanice či dokonce v těsné blízkosti zdejší základní školy.

Více policistů

Vážnost situace dokresluje i přítomnost zástupců policie na pondělním jednání zastupitelů, od kterých přítomná veřejnost a koneckonců i vedení obce očekávaly jasný recept na řešení problému.

„Jedna věc je vědět, že se zde nabízejí sexuální služby, a druhá je to dokázat. Má–li přestupková komise přestupek řešit, musí být jeho podání dobře připravené a je potřeba svědky, kteří jsou ochotni k řešení přestupku přijít,“ naznačil složitost situace starosta obce Jiří Fastner.

Horní Vltavice má navíc k podobné činnosti ideální podmínky, které doplňuje místní nonstop bar s hernou i podnik, který dle vyjádření místních slouží jako hodinový hotel. Spolu s bezradností obyvatel samotných se nepříjemná situace pomalu vyhrocuje, a tak je nasnadě, že kritika padá hlavně do řad policie. „Posílili jsme kontroly přímo v obci na úkor jiných lokalit, domluvili jsme se s dopravní policií i policií cizineckou, která provádí kontroly v civilu. Navíc jsme se zaměřili na prostor u základní školy, kde se situace zlepšila,“ vypočetl přijatá opatření náčelník vltavického obvodního oddělení policie Ladislav Drabeš.

Podle jeho vyjádření se policie snaží v tomto ohledu dělat maximum a hledá další cesty, jak vše dostat do normálních kolejí. K tomu však bude potřeba i spolupráce občanů samotných.


Pomohou Němci?

Po více než hodinové diskusi a společném hledání cest, jak do vsi vrátit dřívější pohodu, se policie, občané i zastupitelstvo shodli na některých krocích.

„Chceme pořídit do obce kamerový systém, který by nejohroženější lokality sledoval, a problém řešit i na úrovni Euroregionu i za pomoci médií na obou stranách hranice. Přijali jsme i další opatření, které by mohlo tento problém pomoci řešit,“ shrnul výsledky pondělního jednání starosta obce Jiří Fastner. Vzhledem k tomu, že bez klientů ze sousedního Bavorska by tento problém dnes Horní Vltavice neřešila, se tedy budou snažit do celé záležitosti vtáhnout i kolegy z Německa, a to jak v rovině politické, tak ze strany policie.

Na podzim by se pak měla uskutečnit další schůzka, která by posoudila úspěšnost přijaté strategie.

Jaroslav Pulkrábek