Na celkem osmi stanovištích si tak žáci sedmých až devátých tříd doplnili své znalosti historie, nechyběla ani vyprávění pamětníků. „Nejprve děti zhlédly film Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já. Poté zamířily na jednotlivá stanoviště. Ta byla zaměřena na Sametovou revoluci, kolektivizaci, normalizaci či besedy s pamětníky. Navíc se žáci dozvěděli o hercích, sportovcích či spisovatelích, kteří za minulého režimu emigrovali. Nechyběl ani test pojmů, které se dříve hojně používaly. Dozvěděli se tak například o Spartakiádě, devizovém příslibu, tuzexu a podobně,“ popisovala hlavní myšlenky akce ředitelka Základní školy v Národní ulici v Prachaticích Hana Bolková.
V počítačové učebně si navíc děti vyhledávaly na webových stránkách životní příběhy těch, kteří byli za minulého režimu popraveni. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na televizní seriál Vyprávěj, který zachycuje dobu roku 1964 až 1973.
„Je to originální forma výuky dějepisu. Nezapojujeme tak do ní jenom výklad, ale i vizuální pomůcky. Připravili jsme různé počítačové prezentace a podobně. Děti si tak z výuky odnesou daleko více. Stanoviště byla určená pro žáky od sedmých do devátých tříd, ale i ostatním dětem jsme připravili výuku zaměřenou na toto období. Na projekt jsme získali finanční prostředky z grantu Evropské unie,“ dodala Hana Bolková.
Děti si projekt pochvalovaly a nadšeně poslouchaly vyprávění pamětníků. „Bylo to moc hezké. Některé věci ,které jsem slyšela o této době, mě doslova překvapily. Nejvíce se mi líbila asi přednáška o zemědělství v podání Čestmíra Jiraně,“ uvedla žákyně 8.A Simona Sčuková.