V Národním parku Šumava mají domov desítky ohrožených živočichů, jako je například tetřev hlušec, rys ostrovid nebo puštík bělavý. Všechna tato zvířata mohou návštěvníci potkat v NP Šumava. Pokud je však v jejich přirozeném prostředí nezahlédnou, mohou využít společného projektu Národního parku Šumava a ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou a ZOO Plzeň. Na místa jejich výskytu na území NP i upozorní turisty tabulky s logy zvířat - tetřeva hlušce, rysa ostrovida a puštíka bělavého. Loga jsou barevná, kulatého tvaru, na ploše s vyobrazením zvířete. Obdobná loga budou umístěna u výběhů těchto zvířat v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou a v ZOO Plzeň.

„ZOO z Hluboké nad Vltavou spolupracuje s Národním parkem Šumava již dlouho na významném projektu, umožňujícím návrat kriticky ohroženého druhu velké sovy – puštíka bělavého – zpět do volné přírody České republiky. Národní park nás před několika lety přizval též ke spolupráci na přípravě svého zoologického programu, kde náš podíl zpočátku spočíval především v konzultacích při přípravě zařízení na pozorování zvířat v přírodních podmínkách,“ řekl Roman Kössl, zástupce ředitele ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou.

„Jedná se o dlouhodobý projekt a jsem rád, že tato reciproční spolupráce přímo se ZOO začala. Externími spolupracovníky jsou Roman Kössl (ZOO Ohrada), Václav Chaloupek, Jiří Trávníček (ZOO Plzeň) a Ivan Lukeš (MÚ Kašperské Hory),“ sdělil vedoucí oddělení zooprogramu Správy NP a CHKO Šumava Miloš Juha.

Zoologické zahrady mohou sehrát důležitou roli v ochraně přírody také jako vzdělávací zařízení, kterými ročně projdou statisíce návštěvníků.

„Proto můžeme úspěšně informovat o dění v národním parku, stejně tak, jako nás podobným způsobem může podpořit i národní park, jehož hlavní aktivitou je komplexní ochrana prostředí, ve kterém se živočichové přirozeně vyskytují,“ dodal Roman Kössl.

„Území NP Šumava je domovem řady druhů zvířat. Náš zoologický program pomáhá hostům lépe poznávat a chápat právě tyto volně žijící zvířecí obyvatele Šumavy. NP Šumava je vlastně velké středoevropské „safari“, které si musíme umět chránit,“ řekl František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Jana Zvettlerová
Správa NP a CHKO Šumava