„V současné době je totiž stávající prostor pro cestující i autobusy nevyhovující, proto bychom chtěli v budoucnu tuto situaci změnit. Projektant by se tak měl vypořádat nejen se zastávkou, pod kterou by se v neposlední řadě cestující mohli při nepříznivém počasí schovat, ale také se zastávkovým pruhem a chodníkem, ten by měl být právě podél již zmíněné zastávky,“ komentoval starosta Oldřich Petrášek s tím, že v projektu bude samozřejmě zaznamenaný i přechod pro chodce, který doposud chybí. Na zpracování projektové dokumentace je uvolněno necelých čtyřicet tisíc korun.