Tu vyberou z došlých nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu. „Jedná se o dokumentaci, která má návaznost na systém nakládání s bioodpady ve Vimperku. Její předpokládaná hodnota nedosáhne ke dvěma milionům korun bez daně z přidané hodnoty,“ uvedl starosta Vimperka Pavel Dvořák a dodal, že komise už je jmenována.