Město spolu s Městskými službami, které mají na starost i péči o letní sportovní areál, už mají hotový projekt, který řeší modernizaci atletického oválu a především odvodnění sportovního areálu. Právě to je nutná podmínka, aby se vůbec ve Vimperku dočkali moderního lehkoatletického areálu. Právě odvodnění přitom tvoří podstatnou část projektu, na který je už i vydáno stavební povolení. Podle Michala Jančeho, vedoucího odboru investic a údržby MěÚ Vimperk, nový dotační titul je jakoby šitý na míru Vimperku. „Řeší hospodaření se srážkovými vodami, jejich zadržení v přírodě a zpětné využití například pro zavlažování,“ vysvětlil.

Připravený projekt řeší jak odvodnění, tak atletický areál. Podle Jana Krále, jednatele společnosti městské služby Vimperk, jsou odhadované celkové náklady kolem třinácti milionů korun. Jen odvodnění by vyšlo na zhruba deset milionů. A z nich by až osmdesát pět procent mohla pokrýt dotace. „Projekt jsme připravovali už před rokem, kdy jsme vůbec netušili, že by se mohl objevit nějaký dotační titul. Ten se ale skutečně objevil a projekt odvodnění letního areálu mu hodně odpovídá v následném využití srážkových vod a minimalizování jejich vypouštění do kanalizace,“ uvedl jednatel společnosti městské služby Vimperk Jan Král.

I starostka Jaroslava Martanová věří, že Vimperk by mohl s žádostí o dotaci uspět. I proto zastupitelé projekt podpořili také v tom, že na podání žádosti uvolnili dalších 260 tisíc korun. Pro Vimperské a především pro sportovce by to byl ohromný posun v záměru zlepšení atletické dráhy. „Všichni víme, jaký je současný stav, který je naprosto neutěšený a pro tělovýchovné aktivity neodpovídá. Máme tedy možnost získat dotaci zhruba 7,5 milionu korun, přičemž město by hradilo minimálně 1,65 milionu korun. I v rozpočtových opatřeních jsme schválili 260 tisíc korun na zpracování žádosti o dotaci,“ podotkla starostka.

Momentálně se připravuje žádost o dotaci. Podána musí být nejpozději posledního května. „Nyní jsme ve fázi, kdy se na projekt zpracovává posudek akreditovanou vodohospodářskou firmou. Posudek, zda má projekt skutečně požadovaný vodohospodářský význam, bude zásadní,“ doplnil Jan Král.