Od 22. září se k návrhu Zásad může vyjadřovat široká veřejnost. Lhůta pro podání připomínek je stanovena do 22.11.2020. Kvůli situaci s pandemií viru COVID-19 však Správa NP Šumava prodlužuje lhůtu, po kterou bude akceptovat a vypořádávat připomínky a to do 22. prosince letošního roku.

Zásady, které budou platné v letech 2021 až 2040, jsou rozsáhlým dokumentem, který zpřesňuje péči o přírodu ve všech čtyřech nových zónách národního parku. Jejich součástí jsou mimo jiné i principy péče o klíčové druhy typické pro Šumavu. Popisují, jak se budou sledovat ukazatele kvality prostředí a přírodní procesy jako takové. Zásady také reflektují další témata, jako turismus, osvětu, nebo podporu obyvatel.

Návrh Zásad v celém znění včetně všech příloh je k nahlédnutí na oficiálních internetových stránkách Správy NP Šumava zde: https://www.npsumava.cz/sprava-np/zasady-pece-o-narodni-park-sumava/

Podněty budou vypořádávány průběžně a po té bude návrh Zásad předložen Radě Národního parku Šumava. Posledním krokem pak bude schválení Ministerstvem životního prostředí. Podněty a připomínky je možné zasílat buď elektronicky na e-mail: zasadypece@npsumava.cz, nebo na poštovní adresu: Správa NP Šumava, 1. Máje 260, 385 01 Vimperk.

Jan Dvořák, tiskový mluvčí NP Šumava