Jak uvedl ředitel táborského odboru Petr Hojsák, vyčlenili příslušníky hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) v jednotlivých územních odborech napříč krajem, kteří mají za úkol distribuovat ochranné prostředky v souladu potřeb mezi HZS a odborem zdravotnictví krajského úřadu. „V průběhu soboty byl zdravotnický materiál vyzvednut z heliportu letiště Planá u Českých Budějovic a od neděle 22. března je na stanicích územních odborů připraven v časových intervalech od pondělí do pátku,“ upřesnil.

Dlouhodobě bude také HZS ČR zajišťovat distribuci ochranných pomůcek pro zdravotníky. „Pro ostatní obyvatelstvo budou distribuci zajišťovat krajské úřady,“ dodal Petr Hojsák.

PŘIBYLA OPATŘENÍ

HZS celého Jihočeského kraje přešel do zvláštního obsazení směn na všech stanicích i na operačním středisku. „Musí být samozřejmě stále zachována akceschopnost sboru, ale reagujeme na současnou situaci tím, že počty hasičů na směnách snižujeme na tzv. minimální počty,“ naznačil ředitel táborských profesionálů.

Vše je v souladu s platnou legislativou, která tuto oblast řeší. „Jsou to počty, kdy není náš kraj v žádném případě nijak ohrožen, rozhodně nemáme nedostatek hasičů. Laicky řečeno – necháváme střídavě některé hasiče mimo službu, aby v případě nakažení nebo uvalení karantény na některého ze sloužících hasičů, bylo možné ho nahradit,“ objasnil. Příslušníci na denní směně využívají tzv. home-office. Na požární stanice je zakázán vstup osob mimo vlastní zaměstnance.

OCHRANNÉ POMŮCKY

Všichni hasiči, nejen na Táborsku, byli podle Petra Hojsáka řádně proškoleni, jak v současné době u zásahu postupovat. „Aby mohli pomáhat, musí chránit především sami sebe. A zároveň si nemůžeme dovolit být neopatrní, protože bychom mohli ohrozit celkovou akceschopnost sboru,“ vysvětlil. Hasiči proto zasahují nejen v klasických ochranných prostředcích, které běžně používají, ale jsou chráněni i před přenosem koronaviru. Roušky, ochranné masky, ochrana očí, rukavice a další pomůcky jsou v dnešních dnech samozřejmostí.

Po ukončení zásahu se navíc hasiči musí chemicky očistit. „Provedou hned na místě očistu a dekontaminaci oděvů a prostředků, které u zásahu použili. Použitý materiál uloží do neprodyšných obalů a převezou na stanici. Tam provedou druhotnou dekontaminaci,“ popsal přísná pravidla.

ZÁSAHY SE ZMĚNILY

V době karantény se podle něj nezměnil počet zásahů, ale spíše jejich struktura. „Ubylo dopravních nehod, protože lidé méně cestují. Přibylo naopak požárů. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že chování lidí je nejčastější příčinou nejen požárů, a to se nyní projevu. Řešíme také hodně technických zásahů, kde spolupracujeme se zdravotní záchranou službou,“ shrnul.