„Ve třinácti bodech programu lze najít například závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření města za uplynulý rok, představu o financování a obnově vodovodní a kanalizační sítě či privatizaci dalšího z volarských domů,“ upřesnila Pospíšilová.

Jaroslav Pulkrábek