Vimperská radnice chtěla objekt již na podzim loňského roku využít jako detašované pracoviště pro městskou policii Vimperk. Nejprve tomuto záměru bránilo opožděné připojení na rozvod elektřiny, aby následně vedení města zjistilo, že se jaksi zapomnělo na nutná povolení kvůli změně účelu užívání. Než se stačila sehnat potřebná razítka, o budovu projevil zájem jeden z vimperských podnikatelů. Radnice proto vypsala záměr prodeje, do kterého se ovšem přihlásil další zájemce s vyšší nabídnutou cenou. V březnu pak zastupitelé v počtu jedenácti na jednání nedokázali rozhodnout, komu ze zájemců objekt prodají. Shodli se alespoň na tom, že vypíší nový záměr prodeje s tím, že jako zásadní a rozhodující kritérium bude cena. Kdo nabídne víc, objekt získá.
Uplynuly další dva měsíce, ale s prodejem to stále drhne. „Bohužel jsme se s vyhlášením záměru posunuli až do letošního roku, kdy už potřebujeme mít k prodeji energetický štítek budovy. Odbor hospodářský a bytový proto zajišťuje tyto štítky pro dvě budovy přes městskou správu domů, a to na budovu v bývalých kasárnách a současně i na objekt bývalé knihovny, kterou rovněž chceme prodat. Jakmile budeme mít k dispozici štítky, budeme zveřejňovat záměr prodeje," ubezpečil starosta Vimperku Bohumil Petrášek.
Na podmínkách se podle jeho slov nic nemění. Stále zůstává v platnosti usnesení zastupitelů, podle jejichž rozhodnutí bude jediným kritériem nejvyšší cena, kterou zájemce o koupi nabídne.
Podle starosty Bohumila Petráška má legislativní podmínka energetického štítku trhlinu, která by případně umožnila povinnost energetického štítku budovy obejít. „Na jednom ze seminářů k dané problematice nám byl doporučen jako způsob prodeje dražba. Při tomto způsobu totiž údajně není energetický štítek potřeba," uvedl starosta.
Právě dražbu objektu U Sloupů navrhoval již v březnu při jednání zastupitelů Pavel Dvořák. Návrh však s ohledem na nízký počet zastupitelů neprošel. Vimperská radnice přitom v letošním roce plánuje prodat jak zmíněný objekt v kasárnách U Sloupů, tak bývalou městskou knihovnu.