Zhruba tři desítky nových parkovacích míst a další vstup do letního sportovního areálu z ulice 1. máje. Takový je záměr města Vimperk na využití volného prostranství po bývalé prodejně nábytku a strojovně zimního stadionu.


Jenomže plány nemění jen dosud neexistující území studie pro rekonstrukci ulic 1. máje a Pivovarské, ale v současnosti i dokončení zemních a stavebních prací přímo na místě samém.

Shrnutí dosavadních událostí k části ulice 1. máje čtete zde.

Město sice odkoupilo objekt bývalé prodejny nábytku od SD Jednota Vimperk již na podzim roku 2014, nicméně se následně zdržely jak vlastní demoliční práce na dvou objektech v místě samém, ale také práce na úpravě a doplnění kanalizace vedoucí zčásti od zimního stadionu, zčásti pak od fotbalového hřiště. A právě tam se podle slov vedoucího odboru investic a údržby MěÚ Vimperk Michala Jančeho situace zkomplikovala. „Po demolici objektů bývalé prodejny a strojovny zimního stadionu byla odkryta kanalizační přípojka ze zimního stadionu, na kterou je připojena kompletně část šaten a bufet. Počítali jsme, že v rámci stavby přípojku posuneme níž, aby mohla plnohodnotně fungovat," uvedl vedoucí odboru.

Místo prodejny parkoviště:
Prodejnu nábytku a květin odkoupí od SD Jednota Vimperk město. Má ji v plánu do budoucna srovnat se zemí a na jejím místě vybudovat přístup do letního sportovního areálu a parkovací místa.Červen 2014 – zastupitelstvo města schválilo odkoupení budovy prodejny nábytku od SD Jednota Vimperk za 1,3 milionu korun
Říjen 2014 – město Vimperk se stává vlastníkem bývalé prodejny nábytku v ulici 1. máje
Duben 2015 – dokončena první etapa demolice bývalé prodejny, její nadzemní montovanou část odstranili pracovníci městských služeb Vimperk
Říjen 2015 – Pro demolici zbylé části bývalé prodejny a strojovny u zimního stadionu byla vybrána společnost Lesostavby Třeboň a byla vyzvána městem k zahájení prací
Únor 2016 – dokončeny demoliční práce na objektu bývalé prodejny, demolice bývalé strojovny zimního stadionu byla posunutaNa ploše vzniklé demolicí bývalé prodejny nábytku a strojovny zimního stadionu by mělo vzniknout až třicet parkovacích míst. Všechny další práce ale zatím zastavil podnět vlastníků sousedních pozemků. Město musí počkat, jak ve věci rozhodne krajský úřad.
Celkové náklady na demoliční a stavební práce přesáhly 2 miliony korun. Po demolici i zbylé části strojovny zimního stadionu přerušila firma po dohodě s městem veškeré práce, město v září 2016 požádalo o nové územního rozhodnutí související s novou kanalizační přípojkou a oplocením vzniklého prostranství. Na základě námitky vlastníků sousedních pozemků věc řeší krajský úřad a dosud nebylo ve věci rozhodnuto.


Bylo nutné dát záměr na papír a nechat si jej schválit i odborem výstavby. Jenomže v tu chvíli se celá věc zadrhla. „Ze strany vlastníků sousedních pozemků byla vznesena námitka, že to nebylo v původní projektové dokumentaci, odbor výstavby nám nařídil zajistit si územní rozhodnutí. Proto jsme podali žádost na územní rozhodnutí na změnu kanalizační přípojky. K tomu jsme přidali přípojku od kabin fotbalistů a dočasné oplocení celého prostoru," vysvětluje Michal Janče. V rámci řízení došlo k další námitce sousedů, a tak celou záležitost řeší krajský úřad. „Není možné říct, kdy bude rozhodnuto. Proto jsme se s firmou dohodli, že s ní ukončíme stavební činnost, firma si odveze oplocení, protože s jeho využitím by městu vznikaly další náklady, se kterými nebylo počítáno. Ve chvíli, kdy bychom získali platné rozhodnutí, a bylo by možné se stavebními pracemi pokračovat, firma by podle dodatku smlouvy na základě výzvy města stavbu dokončila tak, jak bylo dohodnuto," uvedl Michal janče, vedoucí odboru investic a údržby MěÚ Vimperk.


Podle slov starostky města Jaroslavy Martanové bude záležet především na tom, jaká bude dohoda s vlastníky sousedních nemovitostí. „Bohužel tím, že se odvolali proti rozhodnutí stavebního úřadu, se sami dostali do složité situace. A to, co jim nejvíce vadilo, bude trvat dál. Město nesmí v tuto chvíli postavit kolem plochy po bývalé prodejně a strojovně zimního stadionu žádný plot. Ten byl původně součástí žádosti o stavební povolení na řešení kanalizace, i proti tomu se ale sousedé odvolali. Následná projektová dokumentace by měla řešit jediné, na čem jsme se v tuto chvíli společně shodli, a to přístup jedněch majitelů přes pozemek druhého vlastníka. Je to rozhodně složitá situace," konstatuje starostka.


Volnou plochu tak v současnosti ohraničuje alespoň částečně pouze provizorní oplocení, o které se postaraly Městské služby Vimperk, stavební práce jsou přerušeny, dodavatelská firma si odvezla původní oplocení, město čeká na rozhodnutí krajského úřadu a s kanalizací a následným oplocením pozemku se do té doby nic dít nebude. „V daném okamžiku není jasné, v jakém režimu bude plocha zabezpečena, protože vlivem podaných námitek a řešení na kraji nemůže město udělat vlastně nic. Plochu jsme nechali alespoň provizorně ohraničit. Umístit kolem celé plochy byť jen dočasné oplocení není možné. Než nějak rozhodne krajský úřad, nejedná se o stavbu a město tudíž nemá ani platné stavební povolení," dodal Michal Janče.