Dobrou zprávou začal letošní rok pro Vimperské a především pro Státní zámek Vimperk. Národní památkový ústav totiž uspěl s žádostí o dotaci na revitalizaci horního hradu.


Na tak zásadní informaci čekal netrpělivě téměř tři čtvrtě roku i ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec. NPÚ jakožto správce národní kulturní památky totiž podal žádost o dotaci na revitalizaci horního hradu již v březnu loňského roku. Nyní ale získává projekt Probouzení zimního hradu Winterberg, jak je projekt nazýván, konkrétní nejen obsahovou, ale už i časovou podobu. „Projekt byl spolu s dalšími projekty jiných subjektů v průběhu loňského roku vyhodnocován. Poslední informace zní, že náš projekt prošel úspěšně hodnocením a po všech stránkách vyhověl. Očekáváme, že s ministerstvy pro místní rozvoj a kultury začneme pracovat na administrativním procesu, kdy už bude možno čerpat dotaci," uvedl Petr Pavelec.


Než začne NPÚ čerpat prostředky z dotace, bude nutné ještě dopracovat schválený projekt do podoby prováděcí dokumentace pro provádění stavby. „Součástí žádosti o dotaci byl projekt ke stavebnímu povolení, který je potřeba dále rozpracovat do prováděcí dokumentace. A samozřejmě je před námi také výběr zhotovitele. To při současné legislativě bude velmi náročný proces a nedokážeme odhadnout, kdy bude hotovo. Nicméně za ideální souhry všech okolností by letos na podzim mohly začít stavební práce," dodal ředitel NPÚ České Budějovice s tím, že horní limit pro dokončení projektu revitalizace horního hradu ve Vimperku je rok 2021.


Národní památkový ústav po převzetí vimperského zámku v roce 2015 začal s přípravou revitalizace areálu celé národní kulturní památky. Veškeré dosud zpracované projekty, které se nepodařilo zrealizovat předchozímu vlastníkovi, jímž bylo ministerstvo životního prostředí potažmo Správa NP a CHKO Šumava, i pro jejich obrovské finanční náklady bylo třeba revidovat a zjistit, nakolik by byly použitelné. Národní památkový ústav nakonec přistoupil k přípravě vlastních výrazně levnějších projektů rozdělených i s ohledem na větší šanci na vícezdrojové financování na dva základní. Tím prvním je právě revitalizace horního hradu. „Celý areál by si logicky vyžádal více prostředků. Podmínky pro získání dotačních prostředků také stanovují, že se musí jednat o revitalizaci funkčního uzavřeného celku, což odpovídá realitě v případě horního hradu. Počítáme s tím, že se v této části vybuduje mimo jiného návštěvnické centrum, pokladny, rozšíříme a zmodernizujeme provoz muzea a vybudujeme také novou prohlídkovou trasu. Ta by měla připomínat aristokratické vlastníky zámky, jimiž byli Rožmberkové, Novohradští z Kolowrat, Eggenbergové a Schwarzenbergové. Bude to delší trasa, která se dotkne aristokratické správy zámku a bude již standardní prohlídkovou trasou. S tím souvisí samozřejmě také kompletní rekonstrukce rozvodů a sítí, úprava nádvoří horního hradu a oprava vnitřních fasád, vnější fasády zůstanou v současné podobě," vysvětlil Petr Pavelec.


Další projekty, které Národní památkový ústav připravoval téměř souběžně s projektem revitalizace horního hradu, se týkají dolního zámku, arkád a také zámeckých teras a zahrad. „V tuto chvíli máme rozpracované projekty ke stavebnímu povolení i v areálu dolního zámku. Tam nepočítáme s tím, že bychom žádali o prostředky z Evropské unie, ale zvažujeme financování prací částečně z vlastních zdrojů a zčásti také z rozpočtu ministerstva kultury. Počítáme s tím, že jakmile bude stabilizován projekt revitalizace horního hradu, pustíme se v přiměřeném rozsahu i do revitalizace dolního zámku," naznačil Petr Pavelec.


Z uvažovaného ideálně podzimního termínu zahájení revitalizace je pro letošní rok jasné, že v letošní návštěvnické sezoně nečekají návštěvníky zámku a muzea žádná omezení související s projektem revitalizace horního hradu. Provoz bude standardní, nicméně v případě Vimperku je standardní v uvozovkách. „Všichni víme, že už nyní je provoz spíše nestandardní, kdy muzeum je zastaralé a prohlídková trasa ukazuje spíše současný stav doplněný o otevřené průzkumy, které jsou v mnoha ohledech sice zajímavé, ale nejedná se o standardní zámeckou trasu," dodal.


Větší redukce provozu zámku se podle Petra Pavelce dá očekávat až ve chvíli, kdy se začne s vlastními pracemi. „Bude se pracovat na sítích, na nádvoří, bude tam lešení, takže cokoliv bude probíhat v letech 2018 až 2021, bude provozně velmi redukováno. Je to daň za to, že se snažíme zámek rychleji revitalizovat, v tu chvíli se bez redukce návštěvnického provozu podle požadavků stavby neobejdeme. Na rozdíl od revitalizací jiných objektů v naší správě, které jsme financovali z vlastních prostředků a jejich tempo a logistiku jsme si určovali sami, v případě vimperského zámku jsme vázáni přísnými dotačními podmínkami, kterým je potřeba vše podřídit. Nicméně je to v zájmu jediného cíle a tím je, aby se vimperský zámek znovu oživil a pozdvihl," konstatoval Petr Pavelec.