Město muselo nedávno zaplatit investice téměř za milion korun a vedení tvrdilo, že se jedná o zhodnocení majetku města. Najednou přišlo s bouráním a teď s prodejem. Pan Hošťálek ho chce koupit a vybudovat „muzeum". Nic proti tomu. A teď fakta.

V Jihočeské televizi pan Hošťálek prohlásil, že cena dle posudku ve výši necelých pěti milionů je nereálná. Dále však sdělil, že je pro něj objekt stále zajímavý a startovací náklady jsou poměrně nízké.

Na druhé straně vedení města nechce dát do objektu ani korunu, chtělo ho dokonce zbourat a jako důvod uvádělo velké provozní náklady a desítky milionů korun, které by bylo třeba dát do rekonstrukce objektu.

Já se ptám: Kde je pravda? V té samé reportáži se z úst starosty Petráška dozvím, že je tržní cena samozřejmě jiná, nižší.
Myslel jsem, že špatně slyším. Kdyby to řekl někdo z občanů, OK. Toto však řekl starosta města. Neuvěřitelné a neskutečné.

Jako by zájemci vzkázal, teď musíme dát do záměru cenu podle posudku, ale pak se dohodneme podle toho, co vám bude vyhovovat. Kašleme na péči řádného hospodáře, kašleme na ceny v místě obvyklé.  Pan Hošťálek chce koupit „pokud možno zadarmo". Logické. Říká, že chce shánět peníze z dotačních titulů.

A já si říkám, když je pro něj objekt zajímavý a startovací náklady poměrně nízké, proč město Netolice také neshání dotační peníze a nesnaží se rekonstruovat. Abychom neprodali, a pak se za nějakou dobu nedivili.

Když jsem si přečetl rozhovor se starostou Strunkovic panem Matějkou, okamžitě bych se pod jeho názory podepsal. Společenskou, kulturní a sportovní činnost bere jako základní předpoklad fungování života v obci.

A proto sehnal dotační peníze, zrekonstruovali objekty a my jim můžeme pouze závidět. A nejenom jim.
Problémy s naším „kulturákem" nevznikly najednou. Kumulovaly se řadu let, a teď pouze sklízíme.

Nechci kritizovat, chci, aby „kulturák" fungoval tak, jako funguje ve Strunkovicích. Bohužel si myslím, že převládne názor, že tuto starost vyřešíme podbízením se a prodejem a ne snahou řešit a starat se.

Vladimír Pešek