Jednání o vyčlenění některých sídelních útvarů z Vojenského újezdu Boletice pokračují. Ve čtvrtek se u jednacího stolu v Boleticích sešli zástupci obyvatel armádních sídelních útvarů, z nichž se v roce 2015 mají stát samostatné obce anebo části obcí již existujících, s představiteli kraje i ministerstva obrany.

Podle předsedy ministerské komise pro optimalizaci vojenských újezdů Vladimíra Kazatele byla hlavní náplní schůzky diskuse o chystané novele zákona, podle níž by se měla proměna sídelních útvarů v civilní obce odvíjet.

Krajský radní Stanislav Mrvka na jednání znovu zopakoval požadavek kraje, aby stát zajistil obyvatelům nově vzniklých obcí či jejich částí takzvané startovací finanční balíčky, s jejichž pomocí by mohli pokrýt i nenadálé výdaje, například opravu vodovodu.

Ministerstvo obrany plánuje, že status „civilní" bude mít od roku 2015 dvanáct procent území Vojenského újezdu Boletice. Ze sídelního útvaru Polná na Šumavě se má stát samostatná obec, jež k sobě přičlení nedaleký Květušín. Zbylé sídelní útvary ve vytipované zóně se přičlení k již existujícím obcím za současnými hranicemi újezdu.

O tom, jak si nově vzniklé obce, kraj a armáda rozdělí majetek v části boletického vojenského újezdu, jež dostane status „civilní", je již rozhodnuto.

Kraji mají připadnout dvě až tři silnice třetí třídy, obce začnou spravovat místní komunikace, bytový fond, kanalizaci či vodovod a některé pozemky a lesy. Ostatní pozemky dál zůstanou státu a v lesích budou hospodařit Vojenské lesy a statky.

„Teď je ještě třeba vyjednat pro nové obce ještě odpovídající startovací finanční podmínky," zdůraznil Stanislav Mrvka.

Tiskový mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek řekl, že s přímou finanční podporou nově vznikajících obcí na území, která jsou doposud součástí vojenských újezdů, se nepočítá. „Tuto formu podpory jsme původně zvažovali, ale nakonec ji neakceptovalo ministerstvo financí," vysvětlil Jan Pejšek s tím, že obce se však dočkají podpory ve formě nemovitostí, lesní i zemědělské půdy o rozloze dva hektary na obyvatele a vybavení pro zřizované obecní úřady.

„Jestli stát finanční podporu vznikajících obcí zvažoval, ale pak ji zamítlo ministerstvo financí, mě při vší úctě nezajímá," reagoval jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Chci, aby nově vzniklá obec a lidé v ní žijící měli vytvořené podmínky pro dobrý život, a ne, aby se hned od začátku potýkali s nedostatkem peněz," doplnil.

Zástupce Polné na Šumavě Ivan Novotný sdělil, že i přes současnou nejistotu ohledně finančního zabezpečení chodu nové obce je většina místních obyvatel pro osamostatnění. „Ukázaly to jak výsledky ankety pořádané ministerstvem, tak i té neoficiální, kterou jsme zorganizovali sami," připomněl Ivan Novotný. „I když i u nás platí, že sto hlav znamená sto názorů. Ale zatím to vnímám tak, že proti založení samostatné obce jsou spíše jedinci, žádná větší skupina lidí," doplnil.

Redukci území Vojenského újezdu Boletice ministerstvo obrany naplánovalo zejména proto, že rozloha českých vojenských prostorů je vzhledem k velikosti armády nadbytečná. Druhým důvodem je fakt, že obyvatelé určených sídelních útvarů získají vyčleněním z armádních území stejná práva a povinnosti jako ostatní občané Česka.

Co se pro obyvatele újezdu také změní

- Změna místa trvalého pobytu: i když nedojde ke stěhování, bude nutné nahlásit změnu místa trvalého pobytu

- Výměna dokladů: nutno bezplatně vyměnit doklady s údajem o adrese trvalého pobytu

- Právo volit a být volen do zastupitelstva obce: poprvé v obecních volbách v roce 2014

- Možnost koupě nemovitosti: s tím souvisí úhrada daně z nemovitosti

- Změna v zajišťování služeb: nutnost hradit poplatek za odvoz domovního odpadu a poplatek za psa

Zdroj: Ministerstvo obrany