Vyšší počet volebních stran znamená také někde větší výdaje spojené s činností volebních komisí. Zejména pak v těch obcích a městech, kde budou letošní komunální volby spojeny s volbami do Senátu Parlamentu ČR.


Platí přitom, že členovi volební komise náleží za výkon práce při volbách odměna 1300 korun, zapisovateli 1500 korun a předsedovi komise 1600 korun před zdaněním. Například v Prachaticích tedy 117 členům volebních komisí zaplatí stát celkem 156 600 korun. K podobné částce se blíží odměna pro členy volebních komisí také ve Vimperku, a to vlivem příplatku za senátní volby. Ten podle informací vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Vimperk Veroniky Čermákové činí pro každého člena volební komise v případě prvního kola senátních voleb navíc 400 korun. „Pokud se budou senátní volby konat také ve druhém kole, pak se příplatek zvyšuje o dalších dvě stě korun," shrnula Veronika Čermáková. V takovém případě by řadovému členovi volební komise náležela odměna 1900 korun, zapisovateli 2100 a předsedovi volební komise 2200 korun před zdaněním. Jen ve Vimperku by tak mohl stát za letošní podzimní volby vyplatit více než 132 tisíce korun.


Pokud se týká voličů, ti nemohou při komunálních volbách hlasovat tak zvaně na voličský průkaz. Ten se totiž v případě komunálních voleb nevydává. Voliči tedy mohou své komunální zástupce volit pouze v místě trvalého bydliště a ve svém volebním okrsku. V odůvodněných případech, zejména ze zdravotních důvodů, mohou voliči požádat místně příslušnou okrskovou volební komisi o možnost odvolit do přenosné volební urny. To se vztahuje také na ty prachatické voliče, kteří budou v době voleb hospitalizováni v prachatické nemocnici. Má to ale svá specifika. „Okrsková volební komise umožní pacientovi v prachatické nemocnici odvolit do přenosné volební urny pouze v tom případě, že má trvalé bydliště, které odpovídá konkrétně devátému volebnímu okrsku. Pokud by volič z Prachatic v nemocnici spadal pod jiný volební okrsek, nebude mu umožněno v nemocnici odvolit. Má pouze jedinou možnost, a to nechat se na dobu voleb převést do místa trvalého bydliště, kam už za ním může přijít s přenosnou volební urnou příslušná volební komise, nebo si dojede odvolit do svého volebního okrsku," upozornila Eva Kuttenbergová z odboru vnitřních věcí MěÚ Prachatice.


A obdobné to bude i v případě klientů a pacientů LDN či sociálních lůžek ve Vimperské nemocnici, případně v domově seniorů v Pravětíně a dalších lůžkových zdravotnických či sociálních zařízeních. Pokud se týká voličů z jednotlivých osad, ti mají jak v Prachaticích, tak ve Vimperku své volební okrsky přímo ve městech.


Pacienti a klienti LDN ve Vimperku, pokud nemají trvalé bydliště ve Vimperku a nespadají v době hospitalizace současně pod příslušný volební okrsek, mohou volit pouze do Senátu ČR, ovšem jen v případě, že si stihnou vyřídit včas voličský průkaz a budou zapsáni do zvláštního voličského seznamu.