Stávající poplatníci daně pouze v případech změn okolností rozhodných pro vyměření daně, např. poplatník nabyl či pozbyl pozemek, stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku, případně byla na pozemku povolena nová stavba, dokončil nebo užívá jednotku, budovu nebo i její část, provedl přístavbu nebo nástavbu stávající stavby. Pokud u stávajícího poplatníka daně nedošlo ke změně okolností, daňové přiznání nepodává.

Vlastníci nových parcel katastru, které vznikly provedením obnovy katastrálního operátu či pozemkové úpravy v průběhu loňského roku. Stávající nájemci parcel zjednodušené evidence, které v katastru nemovitostí zanikly.

Poplatník podává pouze jedno daňové přiznání obsahující všechny přiznávané nemovité věci na území Jihočeského kraje jednomu Územnímu pracovišti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Přiznání lze zpracovat aplikací Daňový portál na adrese www.financnisprava.cz.

Poplatník se místo zasílání složenek může do konce ledna přihlásit ke Službě placení daně prostřednictvím SIPO, více na adrese Daň z nemovitých věcí - SIPO, nebo do 15. března přihlásit k zasílání Informací k placení daně na e-mail, více na adrese Informace k zasílání údajů pro placení daně e-mailem. Poplatník se zpřístupněnou datovou schránkou obdrží Informace k placení daně z nemovitých věcí do své datové schránky.

Více informací k dani z nemovitých věcí naleznete na stránkách www.financnisprava.cz.

Ing. Miroslav Bursa, Oddělení majetkových daní, Finančního úřadu pro Jihočeský kraj