Přístup k soukromým pozemkům v lokalitě Nad Pekárnou se opět zkomplikoval. Přitom ještě v červnu to vypadalo na dohodu mezi městem a vlastníkem části pozemků v této lokalitě Josefem Matouškem, která by po více téměř dvaceti letech odblokovala patový stav.

Co bylo navrženo:- město navrhlo zpřístupnit pozemky Matouškových upravenou variantou z ulice Pod Pekárnou
- vymezit pro přístup desetimetrový koridor s využitím části pozemků Matouškových
- zpracovat projekt na přístupový koridor na základě něhož by bylo smluvně ošetřeno věcné břemeno na dotčené pozemky 


Když se v červnu rozcházeli účastníci jednání na místě samém, byl výsledek ten, že došlo aspoň k ústní dohodě obou stran. Starosta Bohumil Petrášek po bouřlivé diskusi navrhl částečně pozměnit jedenáct let staré řešení přístupové cesty na pozemky Matouškových s tím, že se pro to využije část jejich pozemků. „S tímhle souhlasím 
a doufám, že je tu na to dost svědků," uvedl mimo jiné Josef Matoušek při červnovém jednání o parku Nad Pekárnou. Nicméně požadoval po zástupcích města písemné záruky, že dohodnuté platí, a to včetně zápisu do katastru nemovitostí. To se nestalo.


Na svém posledním jednání se tak zastupitelé otázkou přístupu na pozemky Matouškových zabývali po čtvrt roce znovu. Josef Matoušek se totiž na ně obrátil dopisem, že to, co bylo v červnu na jednání dohodnuto, považuje z několika důvodů za neplatné a hodlá se obrátit na soud. Přímo na jednání zastupitelů pak popřel, že by souhlasil s řešením navrženým městem.


Podle Josefa Matouška bylo v červnu ze strany vedení města použito nepravd ohledně smluv na další pozemky, proto považuje celé jednání za neplatné.