Dokonce jedna z možností počítá s kompletním vypuštěním přehrady. A to je něco, co tu bylo naposledy začátkem šedesátých let minulého století. „V současné době připravujeme rekonstrukci uzávěrů spodních výpustí. V jejím rámci budou vyměněny všechny uzávěry spodních výpustí, bude dostavěna závěrná zídka vývaru a bude provedeno celoplošné očištění a lokální oprava výplně spár zdiva hráze,“ shrnul mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Na rozdíl od rozsáhlé a kompletní rekonstrukce koruny hráze, která trvala téměř rok, kdy nebylo nutné s hladinou přehrady manipulovat, práce na návodní straně hráze už objem vody zachycený v nádrži ovlivní. Podle mluvčího Povodí Vltavy je pro uskutečnění rekonstrukce upuštění vody v nádrži nezbytné. Povodí Vltavy tak s orgány ochrany životního prostředí se v tuto chvíli projednává dvě varianty. „První je úplné vypuštění nádrže. Další variantou řešení je upuštění hladiny na kótu 510,40 metrů nad mořem. To by znamenalo zachování zbytkového jezera o ploše přibližně 7,3 hektaru a hloubce vody u hráze zhruba 5,5 metru,“ nastínil Hugo Roldán.

Ať už bude nádrž vypuštěna úplně, případně upuštěna na výše uvedenou kótu, časově to má být po dobu zhruba půl roku. „Průtok vody v korytě pod nádrží nebude podstatně ovlivněn, nádrž se bude upouštět pozvolna,“ ujistil mluvčí. Pokud jde o sedimenty v nádrži, ty byly měřeny v roce 2013. „Celkové množství sedimentu je vzhledem k celkovému objemu nádrže nevýznamné, s odtěžením všech sedimentů se proto neuvažuje. Při snížení hladiny v nádrži se připravuje odtěžení nánosů ze sedimentačních prostor na začátku vzdutí nádrže v objemu zhruba 3000 m3. V současné době se řeší uložení vytěženého materiálu,“ dodal Hugo Roldán.