Era přispěje v každém regionu celkem 115 000 korunami. Projekt, který získá od svých dárců nejvíce peněz, dostane grant 50 000 korun, druhý 
40 000 a třetí 25 000 korun. Tedy všechny projekty, které byly vybrány, získají peníze ke své realizaci. Máte chuť přispět na dobrou věc? Informujte se na www.erapomaharegionum.cz.

Charitní domov pro matky s dětmi

Projekt: Hřiště u domova a jeho rozšíření o další herní prvky – trampolínu, domeček s prolézačkami a skluzavkami, vytvoření odpočinkových ploch pro rodiče s dětmi a maminky.

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích je azylový dům, který již téměř 15 let pomáhá osamělým ženám a matkám s dětmi, které se nacházejí v obtížné sociální situaci. Velmi často ženy odcházejí od partnera či manžela kvůli domácímu násilí, mají finanční problémy spojené se zadlužeností, problémy se zaměstnáním. Do domova během roku přijde 85 uživatelů, z toho 55 dětí od narození do 18 let. Maminky mohou využívat služeb domova maximálně 6 měsíců. Součástí domova je zahrada s hřištěm. To je určeno dětem z charitního domova, ale je i volně přístupné veřejnosti. Nyní jsou některé části hřiště nevyhovující a nebezpečné. Jedná se o přístupovou cestu – rozpadlé schodiště, dále popraskané betonové plochy a nebezpečné betonové obrubníky. Herní prvky jsou již zastaralé a opotřebené počasím a používáním.

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

Projekt: Terénní odborné a sociální poradenství, půjčování kompenzačních pomůcek na území města Vimperk a přilehlých obcí. Terénní pracovník navštěvuje tuto oblast jednou až dvakrát za měsíc.

Naše Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. je zřizovatelem poradenského centra pro zdravotně postižené a seniory a jejich rodinné příslušníky. Cílem je co nejvíce ulehčit těmto lidem jejich nelehkou životní situaci ať následkem úrazu, dlouhodobé nemoci či nepříznivého zdravotního stavu ve stáří. Centrum poskytuje těmto lidem a jejich rodinám sociální a právní poradenství. Zapůjčuje kompenzační pomůcky pouze za symbolický poplatek. Centrum se chce více věnovat i spoluobčanům z Vimperka a přilehlých obcí. Na terénní poradenství právě do této oblasti mu dlouhodobě chybí finanční prostředky. Vzhledem k vysokým finančním nákladům na cestovné není možné se plně věnovat uživatelům v této lokalitě.

Děkanství u kostela sv. Mikuláše

Projekt: Světlo Studentského kostela v Českých Budějovicích

Studenti z Českých Budějovic obnovují kostel sv. Rodiny, který dříve sloužil jako archiv. Výborně se hodí kromě duchovních akcí i k pořádání koncertů
a popularizačních přednášek. Aby bylo možné prostor k těmto akcím využívat, je nutné kostel ještě osvětlit. Chrám postavený v roce 1888 byl v 50. letech minulého století komunisty zkonfiskován a více než šedesát let sloužil jako sklad Státního oblastního archivu. Na jaře se povedlo kostel převést zpět na původního majitele: Děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Pro projekt dokázali studenti získat a nadchnout jednoho z nejvýznamnějších českých architektů Josefa Pleskota, původem Jihočecha. Pod jeho vedením vznikl projekt revitalizace kostela. V kostele již bylo položeno nové topení, byla rozvedena elektřina, pořídily se lehké stohovatelné židle i nezbytné vybavení sakristie. Studenti se snaží na sbírce aktivním způsobem spolupracovat, nyní například sbírkou na HitHit, kde na dárce čekají zajímavé studentské odměny.