„Evropské normy byly do naší národní legislativy zahrnuty nařízením vlády, které obsahuje seznam ukazatelů a hodnot přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a vymezuje takzvané citlivé oblasti,“ sdělila jihočeská tisková mluvčí vodovodů a kanalizací Renáta Kollarczyková.
Důležité však je, že za citlivé oblasti jsou považovány všechny povrchové vody na našem území. „Z toho pak vyplývá povinnost čistit odpadní vodu i pro ty nejmenší znečišťovatele,“ upřesnila tisková mluvčí Kollarczyková.
V praxi to tedy znamená, že přiměřeným čištěním musejí být vybaveny i nejmenší obce. „Dokonce i jednotlivé usedlosti by měly mít domovní čistírnu, nebo septik doplněný stupněm čištění, například zemním filtrem. Stejně tak to platí i pro průmysl a zemědělství,“ dodala mluvčí.
Požadavky by měly být splněny do 22. prosince 2015. „Ke stejnému termínu by mělo být dosaženo dobrého stavu vod. Ve speciálních případech, jako jsou lososové a kaprové vody, by mělo být plnění požadavků dosaženo ještě dříve, a to k začátku května letošního roku,“ doplnila.
Každému, kdo vypouští nad rámec povolení, hrozí pokuta. Její výše se pak stanoví na základě výše překročení a závažnosti ukazatele.
„Například za vypuštění fosforu se zaplatí více než za jiné méně závažné parametry. V této chvíli lze ale jen těžko odhadnout, jaká budou stanovena pravidla pro případné sankce,“ dodala tisková mluvčí Renáta Kollarczyková.
Stavba čističky odpadních vod je ale technicky dlouhodobou a především finančně náročnou záležitostí.

Netolice - V Netolicích mají asi deset let starou čističku odpadních vod, která má dostatečnou kapacitu a dle slov starosty splňuje všechny požadované evropské normy. Rekonstrukce nebo obnovení se místní čističky tedy netýká.
„Asi před deseti lety jsme na obnovu čističky získali dotaci a bezúročnou půjčku. Čistička splňuje normy, takže bychom neměli mít v budoucnu s jejími parametry žádný problém,“ vysvětlil starosta Netolic Oldřich Petrášek.
Dle jeho slov mají nyní v plánu vybudovat kanalizaci. Jedná se o část kanalizace z Petrova Dvoru, přičemž město bude žádat o dotaci z Ministerstva zemědělství.

Volary - Problémy s čističkou odpadních vod nemají ani ve Volarech.
„V loňském roce se totiž uskutečnila její obnova a v současné době nám jen zbývá zahájit ještě úpravu vany. Jinak čistička odpadních vod splňuje všechny parametry. V budoucnu bychom tedy neměli mít problém a pokut se rozhodně nebojíme,“ sdělila starostka města Volary Martina Pospíšilová.