„I když nechci tvrdit, že je stoprocentní," připustil starosta s tím, že i investor má omezené finanční prostředky a limit. „Rozhodně by celou věc negativně ovlivnilo, pokud bychom si činili nepřiměřená investiční opatření zvyšující cenu záměru. Jsme domluveni na hřišti v Rumpálově ulici, které investor chce stavět. Teď se už jen domlouváme na termínu realizace," dodal. Ale ani to zatím není smluvně ošetřeno. Nicméně předpokládaný termín stavby hřiště, který by měl být až po rekonstrukci Rumpálovy ulice, lze směřovat do jarních měsíců.

Nedávné vyjádření kraje rovněž výrazně uspořilo investorovi i městu čas. V pondělí zastupitelé schválili s drobnými dodatečnými úpravami, které navrhla zastupitelka Jana Krejsová, změnu územního plánu k zadání zhotoviteli. „Tím pádem se zkracuje doba pořízení změny až do jejího schválení zhruba o tři až čtyři měsíce. Definitivní ukončení změny územního plánu tak, aby se mohlo začít s pracemi na budoucí změně lokality, by mohlo být nejspíš na přelomu zimy a jara příštího roku," uvedl dále Martin Malý. Zhruba do dvou měsíců by měly být známy také požadavky silničního správního úřadu na způsob dopravního řešení celé lokality. Náklady s tím spojené by teoreticky ještě celý záměr ovlivnit mohly.

Naproti tomu investor počítá s řešením problematického Fefrovského potoka, který vede pod areálem. Jaké bude, je podle zástupce investora Zdeňka Mrzeny závislé mimo jiného právě i na dopravním řešení s ohledem na možné vyústění potoka do otevřeného koryta pod mlékárnou.

Společnost Rent Group už také podepsala kupní smlouvy na dvě garáže v ulici Nová, které zasahují do zájmového území. A řeší i výměnu pozemků vedle rodinného domku, který s areálem sousedí. Ten by v případě stavby nakonec nebylo potřeba bourat, jak se v prvopočátku uvažovalo, takže se s jeho vlastníkem jedná o směně pozemků.