Před jedenácti roky plnily zprávy hlavně informace o postupující povodni a obrázky z míst, kde lidé začínali s odklízením následků ničivých povodní.

Vodní dílo HusinecHusinecká přehrada na Blanici je nejstarší přehradou v Jihočeském kraji. Teprve po ní se stavělo Lipno, Orlík, Římov, Hněvkovice a Humenice. Současně je jedinou zděnou hrází, ostatní jsou buď sypané, nebo betonové. Hráz je 196 metrů dlouhá, vysoká ode dna je 27 metrů. Od základové spáry měří na výšku 31 metr a v patě má na šířku 27 metrů. Celá přehrada pojme 6,5 milionu kubíků vody.


Od té doby postihly Prachaticko sice menší svým rozsahem, přesto další povodně. Ty poslední mají lidé doteď v živé paměti. Podle hrázného z Husinecké přehrady Bedřicha Křivánka povodně před jedenácti roky a ty letošní od sebe nedělí jen čas, který spolu s vodou v Blanici uplynul. Co do času, byla letošní povodeň ve srovnání s rokem 2002 podstatně rychlejší. „Před jedenácti roky se přehrada plnila postupně skoro týden, letos se naplnila za dvanáct třináct hodin," zdůraznil hrázný neobvyklou rychlost červnové povodně. Čas podle něho hrál roli i v předpovědích. V roce 2002 byl předstih předpovědí ČHMÚ několik hodin, letos se tak stalo až v sedm hodin ráno 2. června, kdy pak v deset hodin šla přehrada do přelivu," vzpomíná hrázný.


Za celých jedenáct let se po každé povodni řeší mezi lidmi zásadní otázka, zda se dalo něco udělat jinak, aby obce pod přehradou opět neplavaly, jestli je v pořádku manipulační řád, nebo zda se nemohlo upouštět dřív a víc. „Od roku 2002 se změnila spousta věcí. Změnil se i manipulační řád. Můžeme upouštět až 15 kubíků za vteřinu podstatně dříve, než před jedenácti roky," zdůraznil Bedřich Křivánek zásadní rozdíl mezi oběma povodněmi. Upouštět dřív a víc vody podle hrázného možné není, i když po tom vždy po povodních někteří lidé volají a zatopení přelitím přes přepadová okna dávají za vinu právě hráznému. „Když dopředu nevíte, jestli povodeň opravdu bude, není možné upustit víc, než se udrží mezi břehy. Pamatuji si rok, kdy jsme měli předpovězen přítok sto kubíků, evakuovalo se šest dětských táborů, ale nakonec sem doteklo jen dvacet. A jak se i letos ukázalo, ani na ty nejmodernější předpovědi není stoprocentní spolehnutí. Pořád to jsou jen počítačové modely a příroda si nakonec udělá, co chce," říká Bedřich Křivánek.


Je ale pravda, že za posledních jedenáct let šla hodně dopředu právě technika. I díky internetu je mnohem lepší informovanost a přehled. Ten mohou v případě povodní poskytnout přímo z terénu hráznému hlavně dobrovolní hasiči v zaplavených či ohrožených oblastech a zpět se jim dostává informace, jaká je situace několik kilometrů nad nimi proti proudu. „Co se týká dobrovolných hasičů v obcích pod hrází, tam je jejich role naprosto zásadní. Přímo na hrázi spolupracujeme se členy HZS z Prachatic. Ti nám přímo na hrázi při každé povodni pomáhají jak s hlídkovou službou, tak především při zabezpečení splavenin přetažením lan přes přehradu, aby splaveniny neucpaly přelivová okna. Upřímně řečeno, bez nich si to tu dost dobře nedovedu představit, takže jim musím všem moc poděkovat," dodává hrázný z Husinecké přehrady.


Ta je mimochodem vůbec nejstarší přehradou v celých jižních Čechách a právě v těchto dnech začíná její rekonstrukce. Ta by ale neměla ohrozit bezpečí lidí, i kdyby přišla další povodeň v době, kdy bude koruna hráze rozebrána. „V roce 1939 na jaře se povodeň přelila přes rozestavěnou hráz a na vlastní hrázi nenadělala žádné škody. Nejvyšší voda tu byla v roce 2002, kdy zbývalo zhruba 19 centimetrů do zalití přelivů, ale pořád zbývalo metr třicet do zalití koruny hráze," doplnil Bedřich Křivánek.


Že tu bude přehrada stát ještě hodně dlouho, o tom je hrázný přesvědčený. I když se mezi lidmi povídá mnohé při každé povodni. „Nejhorší je, když někdo vypustí až do celostátních médií naprosto nesmyslné informace, že přehrada praská. Bohužel tuhle zprávu bez ověření některá média pouštějí dál. Ale takové zprávy se objevují prakticky při každé povodni od roku 2002. Když se o člověku řekne, že umřel, i když je živý, většinou se dožívá vysokého věku. Takže když přehrada při každé povodni praská a pořád tu je, určitě tu bude stát ještě hodně dlouho," je přesvědčený hrázný Bedřich Křivánek.