V roce 1928 nechali postavit schwarzenberští zaměstnanci na uctění památky duchaplného stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu, knížecího inženýra a plavebního ředitele Josepha Rosenauera. Pomník z velkého žulového balvanu zhotovil kameník Engelbert Krieg, rodák z Krásné Hory u Českých Žlebů. Odhalení pomníku byl přítomen i Dr. Adolf Schwarzenberg.

U pomníku si ve 14 hodin připomeneme Josepha Rosenauera a jeho dílo, položíme u pomníku kytici květů.

A když bude dost vody, bude se plavit dříví. Však také dnes vydal plavební ředitel Hynek Hladík svůj letošní sedmý plavební rozkaz:

Plavební rozkaz č.7/2019

k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 7. září 2019 u bavorských hranic.

Plavbu nařizuji provést od Světlé vody na samém začátku plavebního kanálu k můstku ve vzdálenosti 64 sáhů od sáhového kamene 0. Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o druhé hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Hynek Hladík, plavební ředitel

Jak se k Rosenauerovu pomníku dostanete?

Od nádraží v Novém Údolí (na kole či pěšky):
- po červené turistické stezce, která je zároveň cyklostezkou 1023, EV 13 (asfaltová lesní cesta) směrem Třístoličník, Schwarzenberský kanál na křižovatku Nové Údolí, zde vpravo směrem Třístoličník, Schwarzenberský kanál (červená turistická značka, cyklostezka 1023, EV 13) až na křižovatku Rosenauerův pomník)

Od parkoviště Haidmühle (na kole či pěšky):
- k hraničnímu přechodu, dále po červené turistické stezce, která je zároveň cyklostezkou 1023, EV 13 (asfaltová lesní cesta) směrem Třístoličník, Schwarzenberský kanál na křižovatku Nové Údolí, zde vpravo směrem Třístoličník, Schwarzenberský kanál (červená turistická značka, cyklostezka 1023, EV 13) až na křižovatku Rosenauerův pomník)

Od parkoviště ve Stožci (na kole či pěšky):
- po žluté turistické stezce, která je zároveň cyklostezkou 1024 (Údolská cesta, asfaltová lesní cesta) směrem Nové Údolí. Zde vlevo směrem Třístoličník, Schwarzenberský kanál (červená turistická značka, cyklostezka 1023, EV 13) až na křižovatku Rosenauerův pomník)

Od Jeleních Vrchů, parkoviště, autobusová zastávka (na kole či pěšky):
- po modré turistické stezce, která je zároveň cyklostezkou 1023 směr Rosenauerlův pomník.

Od silnice na Třístoličník / Dreisesselberg na německém území (vhodné pouze pro pěší):
- od křižovatky Frauenberg jeďte směrem Dreisesselberg / Třístoličník jeďte autem směrem Dreisesselberg, vpravo zůstane parkoviště Kreuzbach-Klause, pokračujte cca 950 m dále směrem Dreisesselberg, po levé straně plocha, na které je možné auto odstavit. Odsud pokračujte po lesní cestě téměř po vrstevnici, místy jsou na kamenech nápisy KANAL, až na státní hranice (cca 620 m), zde se dejte po neznačené hraniční pěšině vpravo, po cca 20 m odbočte z hraniční pěšiny vlevo, pokračujte po lesní pěšině na české straně, po ní přijdete na lesní cestu s občas vyjetými kolejemi od traktoru, po ní dojdete po cca 320 m od hranic k Rosenauerovu pomníku. NEJKRATŠÍ MOŽNÁ CESTA OD VEŘEJNÉ SILNICE!. Bude provizorně vyznačeno.

Ing. Hynek Hladík