Starosta města Vladimír Pešek i místostarosta Pavel Pilař se shodují na tom, že nejzásadnější investiční akcí, i když ne co se výše investice týče, jsou pozemky na Podroužku. „Tam není z našeho pohledu o čem mluvit. Ty vyřešit musíme,“ uvedl starosta.

Podle místostarosty je hned na druhém místě plynofikace budovy místní základní školy, kterou by chtělo vedení města zrealizovat už v létě příštího roku. „Pokud budeme úspěšní s žádostí o dotaci na rekonstrukci tří místních komunikací, vidím to osobně jako třetí nejdůležitější akci. A to i proto, že bychom museli rekonstrukce předinvestovat a až následně bychom dotaci dostali,“ poznamenal místostarosta Pavel Pilař. „My doufáme, že dotaci dostaneme,“ doplnil Vladimír Pešek. Do pěti nejvýznamnějších akcí se pak zařadilo i osvětlení některých ulic v Netolicích a otázka vytápění sportovní haly. „To je příliš nákladné a musíme to řešit,“ vysvětlil starosta.

Jen těchto pět investic je o objemu 8,1 milionu korun. „Tolik peněz ale v rozpočtu nebude, takže budeme muset škrtat,“ přiznává vedení města.

Starosta i místostarosta zároveň upozorňují,

že je nutné co nejrychleji připravit podklady a najít zdroj peněz na sanaci skály Pod Jánem. „Řešit musíme ale i kulturní dům, silnice, potřebovali bychom investovat do školy a trápí nás i interiéry radnice,“ doplnil Vladimír Pešek se slovy, že na všechny tyto akce budou Netoličtí hledat vhodné dotační tituly s co nejnižší spoluúčastí města.