Některé školy, včetně prachatického Gymnázia pro své budoucí studenty připravily přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Podle informací školní asistentky Gymnázia Prachatice Hany Slavíčkové jsou přípravné kurzy jsou určeny žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří budou skládat přijímací zkoušky na gymnázium. "Kurzy se zaměřují na procvičení znalostí z matematiky nebo českého jazyka, seznamují budoucí studenty s typologií úloh v přijímacích testech a na postupy správného řešení těchto úloh," řekla. Kurzy se konají v budově gymnázia, uchazeči tak mají možnost seznámit se s prostředím, v němž se budou zkoušky konat. Za desetihodinový kurz rodiče zaplatí tisíc korun a hodiny jsou naplánované každý týden od ledna do března.

Doučování nebo přípravu na přijímací zkoušky organizují také jednotlivé základní školy. Kromě běžných hodin matematiky a českého jazyka mohou žáci pátých a devátých tříd využít možnost doučování a procvičování testů na přijímací zkoušky.

Mráz. Ilustrační foto.
Pozor. Mrazy budou pokračovat, meteorologové upravili svou výstrahu

Skutečné přijímačky čekají na uchazeče v dubnu. Střední školy připravují přijímačky na nečisto. Mnoho let to mohou vyzkoušet budoucí studenti na Gymnáziu v Prachaticích. Jinak to nebude ani letos. Přijímačky nanečisto se konají v pondělí 5. února. Při přijímačkách nanečisto je možné hlavně si zažít atmosféru, otestovat si čas na odpovědi nebo styl otázek. Například českobudějovické Gymnázium Jírovcova termín stanovilo termín přijímaček nanečisto na 17. ledna. Zájemci mohou podat přihlášku nejdéle dnes, 10. ledna. Na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích mají přijímačky nanečisto v sobotu 20. ledna.

Prohlídka škol

Seznámit se s prostředím Gymnázia v Prachaticích mohou budoucí studenti a jejich rodiče při Dni otevřených dveří, ten se na prachatickém Gymnáziu koná ve středu 17. ledna. Tam se konkrétně dozvědí s o možnostech studia, o kritérii pro přijímací. Budoucí studenti ale mohou vidět online výuku některých předmětů. "Uchazeči dostanou aktuální informace o studijních oborech, učebních plánech, volitelných a nepovinných předmětech, přípravných kurzech pro uchazeče nebo aktivitách a výsledcích žáků," popsala ředitelka prachatického Gymnázia Jana Dejmková s tím, že učitelé i žáci jsou připraveni odpovídat na dotazy od návštěvníků Dne otevřeného dveří.

Den otevřených dveří má také VOŠ Sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, jejíž součástí je i detašované pracoviště Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích v oboru praktická sestra. Ten se koná ve středu 10. ledna od 13 hodin. Kromě prohlídky školy právě tam mohou budoucí studenti vidět ukázky z přijímacích testů. Na SPgŠ v Prachaticích totiž musejí uchazeči složit kromě jednotných přijímacích zkoušek také školní zkoušky pro ověření talentu. Ty se v Prachaticích konají 22. a 23. dubna.

Přihlášky na přijímací řízení by měli zájemci letos podávat od 1. do 20. února a zkoušky by se měly absolvovat tradičně v dubnu.

Zkoušky i doma

Zkoušky otestovat i doma. Cermat před časem uvolnil na internetu některé testy pro všechny zájemce. Na školách se ale z přijímačky nanečisto platí v řádu několika set korun, protože je třeba uhradit přípravu, dozor při testech a jejich vyhodnocení a například i energie, protože se akce koná mimo vyučování. Zkouška přijímaček může být i pobídkou ke zvýšení „učební“ snahy. Budoucí středoškoláci totiž konfrontují své znalosti s ostatními z jiných škol. Navíc předběžně zjistí, kolik uchazečů má o studium zájem.

Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024